Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Heparyna o niskiej masie cząsteczkowej do leczenia ostrego udaru niedokrwiennego ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Leczeni pacjenci mieliby zatem większy potencjał przetrwania i powrotu do zdrowia. W tym badaniu charakterystyka linii podstawowej, w tym wszystko, co miało znaczenie prognostyczne, została rozdzielona równomiernie między trzy grupy. Ponieważ cały zaangażowany personel nie był świadomy przydzielonych zadań, opieka pomocnicza zapewniona podczas okresu leczenia i po nim była podobna w trzech grupach. Zaprezentowana profilaktyka wtórna była równoważna w trzech grupach, a późniejsza zgodność z terapią była zrównoważona. Stąd jedynym wyjaśnieniem korzystnych odpowiedzi, które obserwowaliśmy, był efekt leczenia – który, nawiasem mówiąc, nabierał większego znaczenia, gdy został skorygowany o brak równowagi w czynnikach prognostycznych wytworzonych przez randomizację. Read the rest of this entry »

No Comments »

Heparyna o niskiej masie cząsteczkowej do leczenia ostrego udaru niedokrwiennego ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Wartość P dla każdej interakcji była duża, co wskazuje, że nie było rzeczywistych dowodów na to, że którykolwiek z tych czynników wpłynął na wielkość efektu leczenia. Tabela 5. Tabela 5. Wpływ leczenia w ciągu sześciu miesięcy w zależności od podtypu zawału. Efekty leczenia są przedstawione zgodnie z podtypem zawału w Tabeli 5. Read the rest of this entry »

No Comments »

Heparyna o niskiej masie cząsteczkowej do leczenia ostrego udaru niedokrwiennego ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Jeden pacjent, który nie mógł znaleźć się w ciągu trzech miesięcy, został znaleziony, ale inny pacjent w grupie z dużą dawką został utracony do obserwacji po sześciu miesiącach. Spośród 256 pozostałych pacjentów, 191 było widywanych osobiście, 63 było kontaktowanych przez telefon, a 2 skontaktowano się listownie. Przyczyny śmierci i status funkcjonalny tych pacjentów przedstawiono w Tabeli 4. Czterdziestu pięciu pacjentów (45 procent) w grupie z dużą dawką, 53 pacjentów (52 procent) w grupie z niską dawką i 68 pacjentów (65 procent) w grupie placebo miało słabe wyniki. Współczynnik ryzyka dla złego wyniku w grupie otrzymującej dużą dawkę w porównaniu z grupą placebo wynosił 0,69 (przedział ufności 95%, 0,54 do 0,90), co odpowiada redukcji o 31 procent w stosunku do ryzyka względnego (95 procent przedziału ufności, 10 procent do 46 procent). Read the rest of this entry »

No Comments »

Heparyna o niskiej masie cząsteczkowej do leczenia ostrego udaru niedokrwiennego czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Wszyscy byli Chińczykami. Stwierdzono, że czworo pacjentów nie kwalifikuje się do badania przed złamaniem kodu randomizacji (trzech pacjentów w grupie z dużą dawką z powodu oponiaka, parkinsonizmu i hipoglikemii oraz jeden w grupie otrzymującej małą dawkę z powodu raka nosogardzieli); ci pacjenci zostali wykluczeni z wszystkich późniejszych analiz. Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka pacjentów badania według grupy leczenia. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries