Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Stomatolog – prywatnie czy na fundusz?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

polski-dentysta-w-peterborough1[1]Mimo że na wielu gabinetach stomatologicznych widnieją znaki Narodowego Funduszu Zdrowia, większość z nich świadczy głównie usługi prywatne. Pacjenci często zastanawiają się, który sposób finansowania leczenia wybrać. Warto wiedzieć, że państwo gwarantuje osobom cierpiącym na problemy stomatologiczne określony zakres zabiegów, ściśle reglamentowany. Pozostałe zaoferuje jedynie prowadzący prywatną praktykę dentysta. Kraków pełen jest placówek, które np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Palenie a wizyty u dentysty

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

zolte-zeby-cb2f3e8067e06d6e3d04f2705a24c462_b3777c[1]Zmiany dotyczące przepisów związanych ze sprzedażą papierosów nałożyły na producentów obowiązek ostrzegania o ich negatywnym wpływie na zdrowie. Pojawiły się m.in. ostrzeżenia dotyczące ryzyka nowotworów jamy ustnej. Palenie tytoniu powoduje również zwiększenie ilości osadu na zębach, zaburza funkcjonowanie błony śluzowej jamy ustnej, wpływa negatywnie na zapach z ust i ryzyko wystąpienia chorób przyzębia. Czy z tymi problemami pomóc może jedynie krótki zabieg, który wykona dentysta? Kraków cierpi z powodu smogu, a palacze podobne szkody wyrządzają sobie przy pomocy dymu papierosowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

GRUZLICA PŁUC OSOB OTYŁYCH (TUBERCULOSIS PULMONUM ADbOSA)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

U osób otyłych zdarzają się wszystkie postaci gruźlicy płuc, mają one jednak znamienną cechę, dla której gruźlicę tę wyodrębnioną pod mianem: gruźlica płuc osób otyłych. W naszym piśmiennictwie poświęcił jej piękną pracę Stefan Rudzki. Cechę charakterystyczną gruźlicy płuc osób otyłych stanowi jej przebieg bez objawów toksycznych albo z objawami toksycznymi bardzo nieznacznymi i tylko przejściowymi. W obrazie klinicznym uderzają przede wszystkim nad- mierny stan odżywienia rażąco kontrastujący z rozległymi nieraz zmianami w plucach i dobra budowa kośćca, w szczególności klatki piersiowej, oraz mięśni. Nadmierna waga ciała nieraz się obniża w okresach nawałów choroby, lecz niewiele, i wyrównywa się szybko. Read the rest of this entry »

Comments Off

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Nadbarwliwa niedokrwistość złośliwa (choroba Biermera) wywiera, zdaniem niektórych, korzystny wpływ na gruźlicę płuc, pomimo że osłabia ustrój. w każdym razie ma nie zaostrzać suchot płuc ani nie rozdniuchiwać gruźlicy wygojonej. Takie działanie niedokrwistości złośliwej tłumaczy się rozmaicie, mianowicie małą ilością tlenu w krwi tych chorych, hemolizą, różnicą typu konstytucyjnego, usposabiającego do suchot płuc i do niedokrwistości złośliwej nadbarwliwej. Dotychczas jednak nie dostarczono niezbitych dowodów na to, że suchoty płuc ulegają poprawie lub wyleczeniu, gdy się dołączy choroba Biermera. Z drugiej strony trudno przyjąć odrębną skłonność konstytucyjną do gruźlicy i do niedokrwistości złośliwej, gdyż gruźlicę płuc stwierdza się dość często u chorych na niedokrwistość złośliwą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Dokładna znajomość kliniki gruźlicy płuc

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

By orzeczenie było słuszne, nieodzowny warunek stanowi dokładna znajomość kliniki gruźlicy płuc. Prócz wymienionych trzech składowych rozpoznania, przy orzekaniu należy uwzględnić także zawód chorego i warunki jego pracy. W orzecznictwie społecznym wchodzi w rachubę tylko ten zawód, który chory wykonuje. Do ciężkich zawodów w gruźlicy płuc należą takie, które wymagają dużych wysiłków fizycznych, jak np. praca w ciężkim przemyśle, praca kowala, tragarza i in. Read the rest of this entry »

Comments Off

ORZECZNICTWO W GRUŹLICY PŁUC

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Rozwój ubezpieczeń społecznych spowodował konieczność częstego orzekania przez lekarzy, czy ubezpieczona osoba jest zdolna do wykonywania czynności zawodowych i zarobkowych. Częsty ku temu powód daje gruźlica płuc. W Stałej Komisji Lekarskiej Kasy Chorych dzielnicy centralnej. m. st. Read the rest of this entry »

Comments Off

Rokowanie w ostrej gruźlicy płuc u chorych na cukrzycę

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Rokowanie w ostrej gruźlicy płuc u chorych na cukrzycę jest niepomyślne: chorzy umierają zwykle przed. upływem 6 miesięcy. W przewlekłych postaciach leczeniem można przedłużyć życie do, 2-4 Jat. Badanie szybkości opadania krwinek w krwi ma dla rokowania takie samo znaczenie, jak w gruźlicy płuc u chorych nie cukrzycowych. Leczenie w gruźlicy płuc u chorych na cukrzycę polega na leczeniu higieniczno-dietetycznym i insulinowym, skojarzonym w przypadkach zajęcia jednego płuca ze skłonnością do rozpadu z wczesnym leczeniem odprężająco-uciskowym (odmą opłucną leczniczą). Read the rest of this entry »

Comments Off

Statystyka E. Steffena

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W statystyce E. Steffena lekka cukrzyca była skojarzona z gruźlicą płuc tylko w 8,7% (w 8 przypadkach na 92 przypadki cukrzycy), a średnio ciężka i ciężka – w 39% (w 25 na 64). W statystyce M. Labbego częstość skojarzenia cukrzycy i gruźlicy płuc w przypadkach z praktyki prywatnej wynosi 5,2%, a w przypadkach .szpitalnych jako cięższych – 12%. Skojarzenie cukrzycy z gruźlicą płuc zdarza się w każdym wieku, częściej jednak po 40 roku życia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Rozpoznanie gruźlicy płuc osób otyłych

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Rozpoznanie gruźlicy płuc osób otyłych opiera się na tych samych podstawach, co rozpoznanie gruźlicy płuc w ogóle. By choroby nie przeoczyć, trzeba pamiętać, że kwitnący wygląd chorych oraz otyłość nie wykluczają gruźlicy nawet z rozległymi zmianami w płucach. Rokowanie. Rozlegle zmiany w płucach i częste krwotoki płucne rokują w gruźlicy płuc osób otyłych nie pewnie ze względu na możliwość obfitego śmiertelnego krwotoku. Zresztą zaś sprawa trwa zwykle latami, nie pogarszając wybitniej stanu podmiotowego chorych ani nie przeszkadzając im w pracy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Gruźlica płuc drobno- i średnioogniskowa ograniczona

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zalicza się tu postaci gruźlicy charakteryzujące się istnieniem ognisk gruźliczych drobnych i średnich na ograniczonej powierzchni pola płucnego, zajmującej jedno lub dwa sąsiadujące międzyżebrza. Czasem zdarzają się obustronne ograniczone ogniskowe zmiany gruźlicze, zlokalizowane niesymetrycznie w dwu różnoimiennych polach płucnych. Tu należy zaliczyć drobne ogniskowe ograniczone procesy bez objawów klinicznych i, ograniczenia zdolności do pracy. Jeżeli proces postępuje i ogniska mają skłonność do zlewania się i rozpadu, postać ta przechodzi w przewlekłą (podostrą) wielkoogniskową gruźlicę płuc lub jamistą gruźlicę płuc. Przewlekła gruźlica płuc wieloogniskowa. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries