Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Gruźlica płuc drobno- i średnioogniskowa ograniczona

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zalicza się tu postaci gruźlicy charakteryzujące się istnieniem ognisk gruźliczych drobnych i średnich na ograniczonej powierzchni pola płucnego, zajmującej jedno lub dwa sąsiadujące międzyżebrza. Czasem zdarzają się obustronne ograniczone ogniskowe zmiany gruźlicze, zlokalizowane niesymetrycznie w dwu różnoimiennych polach płucnych. Tu należy zaliczyć drobne ogniskowe ograniczone procesy bez objawów klinicznych i, ograniczenia zdolności do pracy. Jeżeli proces postępuje i ogniska mają skłonność do zlewania się i rozpadu, postać ta przechodzi w przewlekłą (podostrą) wielkoogniskową gruźlicę płuc lub jamistą gruźlicę płuc. Przewlekła gruźlica płuc wieloogniskowa. Należy tu zaliczać naciek wczesny (typ Assmanna), naciek wczesny z wysiewem w tym samym płacie lub wysiewem skrzyżowanym oraz przewlekłe płatowe i odoskrzelowe gruźlicze zapalenie płuc. Ostre zapalenie płuc serowate. Należy tu zaliczać: ostre zrazikowe zapalenie płuc i ostre serowate rozlane (płatowe) zapalenie płuc. Gruźlica płuc jamista. Należy tu zaliczać wszystkie postaci gruźlicy płuc przewlekłej z jamą, której istnienie zostało potwierdzone badaniem rentgenowskim. Niedodma i marskość płuc pochodzenia gruźliczego. Należy tu zaliczać te postaci gruźlicy, w których w obrazie rentgenowskim przeważa obraz niedodmy, a przy użyciu dostępnych metod badania wyłączone niegruźlicze przyczyny niedodmy np. nowotwory. zamykające światło oskrzeli. Główną przyczyną tej postaci jest zamknięcie światła większych oskrzeli przez. ziarninę gruźliczą (tuberculama) lub zmiany bliznowate w przebiegu gruźlicy oskrzeli, rzadziej guzy gruźlicze, położone poza światłem oskrzeli i uciskające oskrzela. Wysiękowe zapalenie opłucnej (gruźlicze). Należy tu zaliczać wysiękowe zapalenie opłucnej surowicze, włóknikowe i gruźliczy ropniak opłucnej. Gruźlicze zapalenie opon mózgowych. Mianownictwo i klasyfikacja szczegółowa gruźlicy Gruźlica kostno-stawowa. Należy określić w rozpoznaniach lokalizację oraz cechy anatomo-patologiczne i kliniczne poszczególnych przypadków. Gruźlica węzłów chłonnych obwodowych. Gruźlica skóry toczniowa. Inne postaci gruźlicy skóry. [przypisy: galeria gemini tarnów, playernotes, gemini tarnów ]

Tags: , ,

No Responses to “Gruźlica płuc drobno- i średnioogniskowa ograniczona”

  1. Julian Says:

    Mam 59 lat i od 2 lat biorę tabletki 

  2. Mieszko Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do błędy medyczne[...]

  3. Luiza Says:

    eczę się na migotanie przedsionków serca

Powiązane tematy z artykułem: galeria gemini tarnów gemini tarnów playernotes