Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Heparyna o niskiej masie cząsteczkowej do leczenia ostrego udaru niedokrwiennego ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Jeden pacjent, który nie mógł znaleźć się w ciągu trzech miesięcy, został znaleziony, ale inny pacjent w grupie z dużą dawką został utracony do obserwacji po sześciu miesiącach. Spośród 256 pozostałych pacjentów, 191 było widywanych osobiście, 63 było kontaktowanych przez telefon, a 2 skontaktowano się listownie. Przyczyny śmierci i status funkcjonalny tych pacjentów przedstawiono w Tabeli 4. Czterdziestu pięciu pacjentów (45 procent) w grupie z dużą dawką, 53 pacjentów (52 procent) w grupie z niską dawką i 68 pacjentów (65 procent) w grupie placebo miało słabe wyniki. Współczynnik ryzyka dla złego wyniku w grupie otrzymującej dużą dawkę w porównaniu z grupą placebo wynosił 0,69 (przedział ufności 95%, 0,54 do 0,90), co odpowiada redukcji o 31 procent w stosunku do ryzyka względnego (95 procent przedziału ufności, 10 procent do 46 procent). Współczynnik ryzyka dla złego wyniku w grupie z niskimi dawkami w porównaniu z grupą placebo wynosił 0,81 (przedział ufności 95%, 0,64 do 1,02). Wystąpił znaczący korzystny, zależny od dawki efekt heparyny drobnocząsteczkowej na wynik po sześciu miesiącach (P = 0,005) (ryc. 1). Gdy obaj pacjenci stracili czas do badania kontrolnego i zakładali, że osiągnęli słabe wyniki, wartość P wynosiła 0,007. W okresie od trzech do sześciu miesięcy po randomizacji stan funkcjonalny 11 pacjentów w grupie z wysoką dawką, 9 w grupie z niskimi dawkami i 6 w grupie placebo poprawił się, podczas gdy u 2, i 7 pacjentów w odpowiednich grupach wyniki pogorszyły się. Pacjent, który nie mógł znaleźć się w ciągu trzech miesięcy, ale został znaleziony po sześciu miesiącach, był żywy, ale zależny. Spośród 10 pacjentów, u których warunki uległy pogorszeniu, żaden z nich nie zmieniał leczenia od trzech do sześciu miesięcy: 8 przyjmowało kwas acetylosalicylowy, w grupie przyjmującej dużą dawkę przyjmował tyklopidynę z powodu nietolerancji na aspirynę, a w grupie placebo nie otrzymywał żadnych leków przeciwzakrzepowych profilaktyka z powodu krwotocznej transformacji zawału. Ośmiu pacjentów zmarło w okresie od trzech do sześciu miesięcy po randomizacji, z których wszyscy byli uważani za zależnych po trzech miesiącach; z tego powodu nie przyczyniły się do różnicy między trzema grupami pod względem odsetka słabych wyników po sześciu miesiącach.
Wpływ charakterystyki pacjentów
Regresja logistyczna została wykorzystana do określenia, które z cech charakterystycznych pacjentów wymienionych w tabeli były znaczącymi predyktorami wyniku po sześciu miesiącach, w celu skorygowania wpływu leczenia na jakąkolwiek nierównowagę czynników prognostycznych oraz zbadania stopnia, w jakim efekt leczenia został zmodyfikowany przez czynniki o znaczeniu prognostycznym. Proces ten wskazywał na wiek (P <0,001), historię cukrzycy (P = 0,005), poziom świadomości pacjenta (P <0,001) i dwa z czterech podtypów zawału (całkowity zawał przedniej cyrkulacji [P = 0,002] i zawał lakunalski [P = 0,01]) miały istotny wpływ predykcyjny. Uwzględnienie efektu leczenia w modelu, który zawierał te czynniki, zmniejszyło wartość P dla leczenia do 0,003. W związku z tym efekt leczenia nieznacznie wzrósł po korekcie o brak równowagi w czynnikach prognostycznych powstałych w wyniku randomizacji. W kolejnej analizie rozważano warunki produktu reprezentujące interakcję między każdym czynnikiem prognostycznym a leczeniem w celu włączenia do modelu [przypisy: lenvitol, trzmiel gajowy, syndrom sztokholmski leczenie ]

Tags: , ,

No Responses to “Heparyna o niskiej masie cząsteczkowej do leczenia ostrego udaru niedokrwiennego ad 5”

 1. Sugar Man Says:

  Chory powinien leżeć na boku.

 2. Nacho Says:

  [..] Cytowany fragment: trener personalny szczecin[...]

 3. Dancing Madman Says:

  Chcesz jeść zdrowo – nie kupuj w marketach

Powiązane tematy z artykułem: lenvitol syndrom sztokholmski leczenie trzmiel gajowy

Heparyna o niskiej masie cząsteczkowej do leczenia ostrego udaru niedokrwiennego ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Jeden pacjent, który nie mógł znaleźć się w ciągu trzech miesięcy, został znaleziony, ale inny pacjent w grupie z dużą dawką został utracony do obserwacji po sześciu miesiącach. Spośród 256 pozostałych pacjentów, 191 było widywanych osobiście, 63 było kontaktowanych przez telefon, a 2 skontaktowano się listownie. Przyczyny śmierci i status funkcjonalny tych pacjentów przedstawiono w Tabeli 4. Czterdziestu pięciu pacjentów (45 procent) w grupie z dużą dawką, 53 pacjentów (52 procent) w grupie z niską dawką i 68 pacjentów (65 procent) w grupie placebo miało słabe wyniki. Współczynnik ryzyka dla złego wyniku w grupie otrzymującej dużą dawkę w porównaniu z grupą placebo wynosił 0,69 (przedział ufności 95%, 0,54 do 0,90), co odpowiada redukcji o 31 procent w stosunku do ryzyka względnego (95 procent przedziału ufności, 10 procent do 46 procent). Współczynnik ryzyka dla złego wyniku w grupie z niskimi dawkami w porównaniu z grupą placebo wynosił 0,81 (przedział ufności 95%, 0,64 do 1,02). Wystąpił znaczący korzystny, zależny od dawki efekt heparyny drobnocząsteczkowej na wynik po sześciu miesiącach (P = 0,005) (ryc. 1). Gdy obaj pacjenci stracili czas do badania kontrolnego i zakładali, że osiągnęli słabe wyniki, wartość P wynosiła 0,007. W okresie od trzech do sześciu miesięcy po randomizacji stan funkcjonalny 11 pacjentów w grupie z wysoką dawką, 9 w grupie z niskimi dawkami i 6 w grupie placebo poprawił się, podczas gdy u 2, i 7 pacjentów w odpowiednich grupach wyniki pogorszyły się. Pacjent, który nie mógł znaleźć się w ciągu trzech miesięcy, ale został znaleziony po sześciu miesiącach, był żywy, ale zależny. Spośród 10 pacjentów, u których warunki uległy pogorszeniu, żaden z nich nie zmieniał leczenia od trzech do sześciu miesięcy: 8 przyjmowało kwas acetylosalicylowy, w grupie przyjmującej dużą dawkę przyjmował tyklopidynę z powodu nietolerancji na aspirynę, a w grupie placebo nie otrzymywał żadnych leków przeciwzakrzepowych profilaktyka z powodu krwotocznej transformacji zawału. Ośmiu pacjentów zmarło w okresie od trzech do sześciu miesięcy po randomizacji, z których wszyscy byli uważani za zależnych po trzech miesiącach; z tego powodu nie przyczyniły się do różnicy między trzema grupami pod względem odsetka słabych wyników po sześciu miesiącach.
Wpływ charakterystyki pacjentów
Regresja logistyczna została wykorzystana do określenia, które z cech charakterystycznych pacjentów wymienionych w tabeli były znaczącymi predyktorami wyniku po sześciu miesiącach, w celu skorygowania wpływu leczenia na jakąkolwiek nierównowagę czynników prognostycznych oraz zbadania stopnia, w jakim efekt leczenia został zmodyfikowany przez czynniki o znaczeniu prognostycznym. Proces ten wskazywał na wiek (P <0,001), historię cukrzycy (P = 0,005), poziom świadomości pacjenta (P <0,001) i dwa z czterech podtypów zawału (całkowity zawał przedniej cyrkulacji [P = 0,002] i zawał lakunalski [P = 0,01]) miały istotny wpływ predykcyjny. Uwzględnienie efektu leczenia w modelu, który zawierał te czynniki, zmniejszyło wartość P dla leczenia do 0,003. W związku z tym efekt leczenia nieznacznie wzrósł po korekcie o brak równowagi w czynnikach prognostycznych powstałych w wyniku randomizacji. W kolejnej analizie rozważano warunki produktu reprezentujące interakcję między każdym czynnikiem prognostycznym a leczeniem w celu włączenia do modelu [przypisy: lorinden n, gemini park tarnów, kękę nowe rzeczy chomikuj ]

Tags: , ,

No Responses to “Heparyna o niskiej masie cząsteczkowej do leczenia ostrego udaru niedokrwiennego ad 5”

 1. Lilianna Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: biegunka u noworodka[...]

 2. New Cycle Says:

  Moja babcia miała raka płuca

 3. Karolina Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: klinika medycyny estetycznej warszawa[...]

 4. Midnight Rider Says:

  Wszystko na kasę chorych

 5. Skull Crusher Says:

  [..] Cytowany fragment: pierwsza pomoc[...]

 6. Sugar Man Says:

  Badajcie sobie poziom potasu w organizmie

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powiązane tematy z artykułem: gemini park tarnów kękę nowe rzeczy chomikuj lorinden n