Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Heparyna o niskiej masie cząsteczkowej do leczenia ostrego udaru niedokrwiennego cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Zaobserwowano wszelkie powikłania, które doprowadziły do wcześniejszego przerwania leczenia badanym lekiem lub które odnotowano pod koniec okresu leczenia i jakiekolwiek stosowanie niestosownych leków w tym okresie. Początkowo protokół badania nie wymagał wykonywania CT po raz drugi pod koniec okresu leczenia. Po 49. roku życia protokół zmodyfikowano tak, aby zawierał on CT w tym punkcie, aby ryzyko krwotocznej transformacji zawału, zdefiniowanej jako obszar krwawienia w obrębie zawałowej tkanki mózgowej, można było obiektywnie zmierzyć u pacjentów, u których objawy nie uległy pogorszeniu. Zarówno pierwszy, jak i drugi tom TK został odczytany przez radiologa biorącego udział w badaniu, który nie był świadomy przydzielonego leczenia i stopnia zaawansowania pacjenta. Po zakończeniu badania filmy CT zostały sprawdzone przez innego zaślepionego obserwatora. Nieporozumienia zostały rozwiązane przez zespół składający się z drugiego obserwatora i dwóch uczestniczących neurologów.
Ocena wyników
Pierwotnym, wcześniej określonym wynikiem badania był zły wynik , zdefiniowany jako śmierć z jakiejkolwiek przyczyny lub zależności w stosunku do codziennych czynności w ciągu sześciu miesięcy po randomizacji. Zastosowano metodę oceny zależności w International Stroke Trial.22 Krótko mówiąc, pacjenci lub ich opiekunowie zostali zapytani, czy pacjent potrzebował pomocy w wykonywaniu codziennych czynności w ciągu ostatnich dwóch tygodni i czy pacjent uznał, że on lub ona całkowicie wyleczony z udaru mózgu. Pacjenci byli przesłuchiwani osobiście lub przez telefon i byli uważani za zależnych, jeśli powiedzieli, że potrzebują pomocy w wykonywaniu codziennych czynności i że nie doszli do siebie po udarze. Pacjenci, którzy twierdzili, że nie potrzebują pomocy w codziennych czynnościach lub uważali, że w pełni powrócili do zdrowia, nie byli uważani za zależnych. Aby potwierdzić tę miarę zależności w naszej kohorcie pacjentów, porównaliśmy ją z ocenami uzyskanymi ze wskaźnikiem Barthel23 w trzy miesiące po randomizacji.
Drugorzędne wyniki badania to śmierć, krwotoczna transformacja zawału i wystąpienie jakiegokolwiek innego powikłania w ciągu 10 dni leczenia, a zły wynik 3 miesiące po randomizacji.
Analiza statystyczna
Ponieważ projekt badania obejmował trzy grupy pacjentów otrzymujących dawki aktywnego leku (0,8, 0,4 i 0 ml dziennie), które różniły się o tę samą ilość, test chi-kwadrat dla trendu o jednym stopniu swobody zastosowano do przetestowania istotności różnic między grupami w odniesieniu do wyników pierwotnych i wtórnych.24 Aby przetestować związek między leczeniem a wynikiem, oszacowaliśmy współczynniki ryzyka i 95-procentowe przedziały ufności. Aby określić, czy inne czynniki wpłynęły na wyniki, przeprowadziliśmy analizę logistyczno-regresyjną, w której uwzględniono charakterystykę linii podstawowej pacjentów. Wszystkie testy były dwustronne, a obliczenia wykonano za pomocą oprogramowania SAS (SAS Institute, Cary, NC). Aby ocenić zasadność naszej miary zależności, obliczyliśmy jej czułość i swoistość 25 w odniesieniu do ocen uzyskanych za pomocą indeksu Barthel.
Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Od października 1992 r. Do lipca 1994 r. Do badania przesiewano 2750 pacjentów, z których 312 (11 procent) było randomizowanych
[patrz też: lorinden n, kękę nowe rzeczy chomikuj, momederm ]

Tags: , ,

No Responses to “Heparyna o niskiej masie cząsteczkowej do leczenia ostrego udaru niedokrwiennego cd”

 1. Maria Says:

  Prośbę o podanie nazwy ziół

 2. Apolonia Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: zakupy[...]

 3. Maja Says:

  zamiast zajadać się tabletkami przeciwbólowymi

 4. The Flying Mouse Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta Kraków[...]

 5. Bitmap Says:

  infekcji wirusem onkogennym jakim jest HPV

Powiązane tematy z artykułem: kękę nowe rzeczy chomikuj lorinden n momederm