Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

INSTRUKCJA O PROWADZENIU SPRAWOZDAWCZOŚCI PORADNI PRZECIWGRUŹLICZYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Sprawozdawczość poradni przeciwgruźliczych prowadzą wszystkie te poradnie, które: – posiadają własny aparat rentgenowski lub korzystają stale z aparatu innej instytucji, – mają lekarza rozpoznającego gruźlicę i udzielającego porad chorym na gruźlice oraz pielęgniarkę, która wykonuje wywiady domowe. Wojew0dzkie poradnie przeciwgruźlicze prowadzą sprawozdawczość poradni przeciwgruźliczej rejonowej, o ile ją posiadają, i nadto wykonują zestawienia liczbowe półroczne i roczne z półrocznych i rocznych sprawozdań poradni przeciwgruźliczych na terenie województwa oraz własnej działalności konsultacyjnej i inspekcyjnej. Sprawozdania półroczne i roczne z poradni przeciwgruźliczej po- winny być wykonane w 3 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w poradni, drugi należy wysłać do Prezydium właściwej Powiatowej (Miejskiej) Rady Narodowej, zaś trzeci do Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej dla fachowego wykorzystania. Prezydium Powiatowej (Miejskiej) Rady Narodowej sporządza zestawienie wybranych elementów, przesyła je wraz z załącznikami do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej półroczne w terminie 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego, roczne w terminie 20 dni. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej po otrzymaniu zestawień powiatowych wraz z załącznikami sprawdza dokładność i kompletność materiału i sporządza zestawienie dla całego województwa, które przesyła do Ministerstwa Zdrowia – półroczne w terminie 25 dni, a roczne – 30 dni po upływie okresu sprawozdawczego, przy czym wykorzystane załączniki (sprawozdania z poradni przeciwgruźliczych) przesyła do Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej. Wojewódzka Poradnia Przeciwgruźlicza kontroluje sprawozdania poradni przeciwgruźliczych pod względem dokładności, kompletności materiału. W razie stwierdzenia nieścisłości odsyła je do poradni celem sprostowania. Po zebraniu wszystkich sprawozdań Wojewódzka Poradnia Przeciwgruźlicza sporządza arkusze zbiorcze dla całego województwa, przesyła je do Ministerstwa Zdrowia, Departament Medycyny Społecznej, półroczne w terminie 45 dni, a roczne 60 dni po upływie okresu sprawozdawczego, załączając po jednym egzemplarzu sprawozdania poradni. Sprawozdawczość ze szczepień przeciwgruźliczych doustnych i doskórnych prowadzi się na podstawie załączonych instrukcji, natomiast sprawozdawczość z małoobrazkowych badań rentgenowskich na podstawie dotychczasowych instrukcji. [patrz też: galeria gemini tarnów, playernotes, gemini tarnów ]

Tags: , ,

No Responses to “INSTRUKCJA O PROWADZENIU SPRAWOZDAWCZOŚCI PORADNI PRZECIWGRUŹLICZYCH”

 1. Kornelia Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: aloes[...]

 2. Olivier Says:

  Też podejrzewam u siebie nietolerancję laktozy

 3. Dominika Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: błędy medyczne odszkodowania[...]

 4. Róża Says:

  Chory powinien leżeć na boku.

Powiązane tematy z artykułem: galeria gemini tarnów gemini tarnów playernotes