Odzwezenia organicznego da sie kurcz odzwiernika nieraz odróznic rentgenologicznie za pomoca atropiny lub papaweryny, albo obu tych srodków razem

Odzwężenia organicznego da się kurcz odźwiernika nieraz odróżnić rentgenologicznie za pomocą atropiny lub papaweryny, albo obu tych środków razem. W tym celu podaje się badanemu przez usta na godzinę przed badaniem radiologicznym 0,04-0,08 chlorku papaweryny (papaverinum muriaticumi). Niewykrycie przy takim postępowaniu pozostałości barowej w żołądku po 6 godzinach od podania papki barowej przemawia za kurczem odźw...

Rozwiązanie problemu medycyny szarej strefy ad

Jednym z czynników wzrostu było prawdopodobnie zwiększone stosowanie stentów uwalniających lek, które są związane ze znacznym zmniejszeniem głównych zdarzeń sercowych po PCI i ze zmniejszoną potrzebą powtórnej rewaskularyzacji. W miarę jak postęp naukowy zmniejszał prawdopodobieństwo szkody wynikającej z PCI w następstwie restenozy, liczba potencjalnych odbiorców wzrosła. Dlaczego użycie PCI zaczęło spadać. ...

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Nadbarwliwa niedokrwistość złośliwa (choroba Biermera) wywiera, zdaniem niektórych, korzystny wpływ na gruźlicę płuc, pomimo że osłabia ustrój. w każdym razie ma nie zaostrzać suchot płuc ani nie rozdniuchiwać gruźlicy wygojonej. Takie działanie niedokrwistości złośliwej tłumaczy się rozmaicie, mianowicie małą ilością tlenu w krwi tych chorych, hemolizą, różnicą typu konstytucyjnego, usposabiającego do s...

Cło w Iraku i Afganistanie oraz problemy zdrowia psychicznego

Trudno jest izolować i opiekować się pacjentami z EVD, nie dlatego, że choroba jest szczególnie zakaźna lub wirus jest szczególnie odporny, ale dlatego, że pojedyncze wyniszczenie może być katastrofalne. Ani ujemny przepływ powietrza, ani specjalne respiratory nie są niezbędne; skrupulatna dbałość o suknię, rękawiczki, maskę i ochronę oczu oraz ogromną ostrożność przy zdejmowaniu sprzętu ochronnego są kluczow...

Najnowsze zdjęcia w galerii edentysta-krakow:

331#teleangiektazje na nogach , #tyreoidektomia , #orbitrek olx , #sanatorium uzdrowiskowe solinka , #żółty stolec przyczyny , #ketrel lek , #lenvitol , #olx iłża , #trzmiel gajowy , #olx legionowo ,