Leczenie spoczynkowe

Leczenie spoczynkowe. Najważniejszą metodą leczniczą w chorobie wrzodowej żołądka jest metoda oszczędzająca. Najpotężniejszym czynnikiem tej metody, którego trzeba przestrzegać w okresie zaostrzenia nawet w lekkich przypadkach choroby, jest bezspornie leżenie w łóż ku (klinotherapia). Znaczenie tego zasadniczego postępowania dowodzi bardzo dobitnie skuteczność niektórych metod, stosowanych w leczeniu choroby wrzodowej, pomimo mylnych przesłanek dietetycznych. Dotyczy to przede wszystkim metody Leubego, która przez dług...

Cieplote pokarmu nalezy stale utrzymywac na poziomie kolo 40°

Ciepłotę pokarmu należy stale utrzymywać na poziomie koło 40°. Pokarm wprowadza się do jelita czczego powoli przez zgłębnik za pomocą 10-gramowej strzykawki, po uprzednim lekkim przedmuchaniu zgłębnika dla przekonania się o jego drożności. Wprowadzenie na raz większej ilości pokarmu oraz nieprzestrzeganie ciepłoty (40°) wywołuje tzw. zespół jelitowo-sercowy Rekdera. Polega on na uczuciu bólu w lewym podżebrzu oraz kołatania serca i na powstaniu omdlenia, bladości twarzy i zimnego potu. Objawy te zni- kają...

Leczenie dlugotrwalym snem

Leczenie długotrwałym snem. Uwzględniając dużą rolę zaburzeń kory mózgowej w patogenezie choroby wrzodowej żołądka Andrejew stosuje w tej chorobie od r. 1943 leczenie długotrwałym snem, który dając wypoczynek korze wywiera według Pawłowa działanie hamujące na ośrodki wegetatywne podwzgórza. Długotrwały sen usuwa osłabienie lub i nawet wyczerpanie kory, przez to może zwalczyć rozkojarzenie czynnościowe wewnątrzmózgowe (korowo-podkorowe) i może przywrócić normalną współpracę kory i ośrodków podkorowych. Ja...

Przewlekła choroba nerek i ryzyko zgonu, zdarzenia sercowo-naczyniowe i hospitalizacja

Przechodzę zatem na dodatek mięsa powolniej i później niż to poleca Jarceki. Po wprowadzeniu tych zmian dieta Jarockiego okazała się łatwiejsza do zniesienia przez chorych bez uszczerbku dla jej skuteczności i bez nawrotów dolegliwości, które zdarzają się, gdy dietę rozszerza się szybciej, zmuszając do ponownego jej zaostrzenia. W przypadkach wrzodów opornych na leczenie zachowawcze lub często nawracających, a także w ciężkich postaciach przewlekłego wrzodziejącego zapalenia żołądka poleca się leczenie dietetyczne...

Najnowsze zdjęcia w galerii edentysta-krakow:

331#tyreoidektomia , #orbitrek olx , #sanatorium uzdrowiskowe solinka , #żółty stolec przyczyny , #ketrel lek , #lenvitol , #olx iłża , #trzmiel gajowy , #olx legionowo , #playernotes wot ,