Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Oddech w porównaniu z pompowaniem tętnic wieńcowych z użyciem pompy u pacjentów w podeszłym wieku AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Przydziały do leczenia zostały wykonane w sposób zaślepiony zgodnie z zablokowanym schematem randomizacji o rozmiarze bloku ośmiu, podzielonym na straty według uczestniczącego ośrodka. Off-pump CABG rutynowo wykonywano we wszystkich ośrodkach uczestniczących przed rozpoczęciem badania. Centra uczestniczące wyznaczyły indywidualnych chirurgów do każdej techniki chirurgicznej. Badani chirurdzy musieli być uznanymi ekspertami w wykonywaniu CABG bez pompy lub w pompie. Średnia liczba operacji CABG wykonanych przed badaniem wyniosła 514 operacji poza pompą (mediana, 322) dla chirurgów CABG bez pompy i 1378 operacji na pompach (mediana, 578) dla chirurgów CABG na pompie. W obu grupach szczegóły techniczne pozostawiono w gestii chirurga operacyjnego. We wszystkich procedurach poza pompą zastosowano dostępne w handlu stabilizatory w celu zapewnienia nieruchomego pola chirurgicznego.
Studiuj punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym był zgon lub poważne zdarzenie niepożądane (zawał mięśnia sercowego, udar, ostra niewydolność nerek wymagająca leczenia nerkozastępczego lub powtórna rewaskularyzacja) w ciągu 30 dni i w ciągu 12 miesięcy po operacji. Definicje tych zdarzeń końcowych podano w Dodatku Uzupełniającym. Drugorzędne punkty końcowe obejmowały czas operacyjny, czas trwania wentylacji mechanicznej, długość pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej (ICU), długość pobytu w szpitalu i wymagania dotyczące transfuzji.
Analiza statystyczna
W momencie badania ośrodki uczestniczące zgłosiły przybliżoną 15% częstość złożonego pierwszorzędowego punktu końcowego dla pacjentów w wieku 75 lat lub starszych poddawanych CABG po raz pierwszy. Wyliczyliśmy, że próba 2000 pacjentów dałaby moc 90%, aby wykryć względne zmniejszenie ryzyka o 33% (iloraz szans, 0,63) z techniką off-pump , zakładając zrównoważony współczynnik crossover równy 5%. Po włączeniu 500 pacjentów zaplanowana, ślepa analiza okresowa wykazała łączny wskaźnik zdarzeń wynoszący 11%. Aby utrzymać moc 90% przy ilorazie szans 0,63, wielkość próby zwiększono do 2500 pacjentów.
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja próbna, losowanie i obserwacja. CABG oznacza pomostowanie aortalno-wieńcowe.
Analizę przeprowadzono na zmodyfikowanej zasadzie zamiar-potraktować, z wszystkimi losowo przydzielonymi pacjentami, którzy przeszli izolowane CABG przez przypisanego chirurga (rysunek 1). Porównywano charakterystykę wyjściową i charakterystykę operacyjną z użyciem testu chi-kwadrat, testu t, lub testu Kruskala-Wallisa, stosownie do przypadku. Dychotomiczne dane są przedstawione w postaci liczb i procentów. Dane ciągłe przedstawiono jako średnie i odchylenia standardowe lub mediany i zakresy międzykwartylowe. Do porównania 30-dniowego punktu końcowego użyto testu chi-kwadrat z korektą ciągłości
[patrz też: gemini tarnów, syndrom sztokholmski leczenie, kękę nowe rzeczy chomikuj ]

Tags: , ,

No Responses to “Oddech w porównaniu z pompowaniem tętnic wieńcowych z użyciem pompy u pacjentów w podeszłym wieku AD 3”

 1. Lidia Says:

  Czy jeśli pójdę na takie USG to dostanę też zdjęcia

 2. Krystian Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: plan treningowy na mase[...]

 3. Agnieszka Says:

  infekcji wirusem onkogennym jakim jest HPV

 4. Dorota Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kurs wizażu[...]

 5. Luiza Says:

  Sporo ciekawych informacji

Powiązane tematy z artykułem: gemini tarnów kękę nowe rzeczy chomikuj syndrom sztokholmski leczenie