Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Oddech w porównaniu z pompowaniem tętnic wieńcowych z użyciem pompy u pacjentów w podeszłym wieku AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Testy chi-kwadrat Mantela-Haenszela wykorzystano do dostosowania do efektów ośrodka badawczego. Efekty leczenia po 30 dniach wyrażono jako iloraz szans i 95% przedział ufności. W 12-miesięcznym punkcie końcowym skonstruowano krzywe Kaplana-Meiera, a grupy badane porównano z wykorzystaniem testu log-rank. Współczynniki zagrożenia i przedziały ufności 95% uzyskane z modelu proporcjonalnych hazardów Coxa podano dla wyniku złożonego i poszczególnych składników. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SPSS, wersja 20.0 (IBM). Działki leśne zostały przedstawione za pomocą oprogramowania Review Manager z biblioteki Cochrane (RevMan, wersja 5.1). Wyniki
Rejestracja i losowanie
Pomiędzy 25 czerwca 2008 r. A 9 września 2011 r. Łącznie 4355 pacjentów, którzy byli planowani do izolowanego CABG po raz pierwszy i którzy byli w wieku co najmniej 75 lat, poddawano badaniom przesiewowym. Spośród nich 1816 pacjentów zostało wykluczonych z powodów przedstawionych na ryc. 1. Łącznie 2539 pacjentów (68,9% z 3683, którzy zostali oceniani pod kątem kwalifikowalności) zostało włączonych do badania i losowo przydzielonych do CABG bez pompy (1271 pacjentów) lub on-pump CABG (1268 pacjentów).
Po randomizacji wykluczono 80 pacjentów z grupy bez pompy i 56 pacjentów z grupy leczonej na pompie. Powodem wykluczenia była konieczność kolejnej procedury sercowo-naczyniowej oprócz CABG, potrzeba natychmiastowej operacji z niedostępnością przydzielonego do badania chirurga, decyzja o nieprzeprowadzaniu zabiegu chirurgicznego, wycofanie zgody, brak formularza zgody, śmierć przed operacją lub różne powody (Rysunek 1). Pozostałych 1191 pacjentów w grupie bez pompy i 1212 pacjentów w grupie leczonej chirurgicznie poddano izolowanemu CABG przez wyznaczonego chirurga.
Po zabiegu 2 pacjentów wycofało zgodę, a 7 pacjentów straciło kontakt z pacjentem po 30 dniach. W grupie poza pompą było 1187 pacjentów, a 1207 pacjentów w grupie leczonej na pompie było dostępnych do analizy 30-dniowego punktu końcowego. Po 12 miesiącach dodatkowych 23 pacjentów utracono w celu obserwacji i pacjent wycofał zgodę. W sumie 1179 pacjentów przydzielonych do bezdechowej CABG i 1191 pacjentów przydzielonych do CABG na pompie było dostępnych do analizy 12-miesięcznego punktu końcowego.
Charakterystyka pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Wyjściowe cechy demograficzne i kliniczne były dobrze zrównoważone między dwiema grupami terapeutycznymi (tabela 1). Średni wiek wynosił 78 lat (zakres od 75 do 90), a około jedna trzecia pacjentów to kobiety. Ogółem u 36,9% pacjentów wystąpił zawał mięśnia sercowego, a 32,2% miało upośledzoną funkcję lewej komory (frakcja wyrzutowa .50%)
[więcej w: syndrom sztokholmski leczenie, sanatorium uzdrowiskowe solinka, lorinden n ]

Tags: , ,

No Responses to “Oddech w porównaniu z pompowaniem tętnic wieńcowych z użyciem pompy u pacjentów w podeszłym wieku AD 4”

 1. Miłosz Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dentysta bielsko[...]

 2. Toolmaker Says:

  Chyba ktoś w tym artykule zapomniał o medycynie mitochondrialno komórkowej

 3. Sky Bully Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stomatolog Kielce[...]

 4. Elżbieta Says:

  czy to moze zagrażać życiu nienarodzonego dziecka?

 5. Kingfisher Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do aparat na zęby[...]

 6. Tan Stallion Says:

  Moze i prawda ale lekarze mowia inaczej

Powiązane tematy z artykułem: lorinden n sanatorium uzdrowiskowe solinka syndrom sztokholmski leczenie