Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Oddech w porównaniu z pompowaniem tętnic wieńcowych z użyciem pompy u pacjentów w podeszłym wieku AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Większość pacjentów (89,1%) cierpiała na ciężką chorobę wieńcową – to znaczy chorobę trójnaczyniową lub pozostawiono główne zajęcie tętnicy wieńcowej. Przewidywana śmiertelność wewnątrzszpitalna według skali Koronarchirurgii wyniosła w obu grupach 3,8% (tab. 1). Wyjściową charakterystykę 1028 spośród 1144 wykluczonych, ale potencjalnie kwalifikujących się pacjentów przedstawiono w tabeli S1 w dodatkowym dodatku. Porównanie z badaną populacją wykazało, że ci pacjenci byli nieco starsi, częściej dławica była w spoczynku i częściej mieli frakcję wyrzutową poniżej 30%. Odsetek pacjentów w stanie krytycznym przed operacją był ponad trzykrotnie wyższy w tej grupie. W sumie 46,0% wykluczonych pacjentów (473 z 1028) przeszło bezobjawowe CABG (dane nie przedstawione).
Chirurgia
Tabela 2. Tabela 2. Zmienne operacyjne i wykorzystanie zasobów. Przed randomizacją oczekiwana liczba przeszczepów i informacji o odpowiednich naczyniach docelowych musiała zostać wprowadzona do internetowego szablonu danych. Planowano, że większość procedur obejmuje dwa lub trzy zespolenia wieńcowe (79,4% zabiegów w grupie bez pompy i 78,1% w grupie stosującej pompę), z podobną liczbą zespoleń planowanych w obu grupach. W trakcie zabiegu wykonano mniej przeszczepów w grupie poza pompą niż w grupie z pompą. Średnia liczba zespoleń wieńcowych wynosiła 2,7 w grupie bez pompy i 2,8 w grupie leczonej na pompie (p <0,001). Odsetek pacjentów z mniejszą liczbą przeszczepów niż przewidywano był wyższy w grupie poza pompą (34,0%, w porównaniu z 29,3% w grupie leczonej w pompie), a odsetek pacjentów z większą liczbą przeszczepów niż przewidywano był niższy w wyłączonej pompie. grupa (10,2% vs. 16,7%) (tabela 2).
Zwrot z przypisanego leczenia występował częściej w grupie bez pompy (9,7%, w porównaniu z 5,1% w grupie z pompą). Przerwanie leczenia przed nacięciem skóry było głównie spowodowane czynnikami logistycznymi (np. Chirurg był niedostępny) w obu grupach. Po nacięciu skóry najczęstszą przyczyną konwersji CABG z pompy na bez pompy była zwapniała aorta wstępująca, uniemożliwiająca manipulację aortalną przy użyciu kaniulacji i zaciskania krzyżowego aorty. Konwersja CABG z pompy do pompy była spowodowana przede wszystkim niestabilnością hemodynamiczną, wysoce zwapniającymi tętnicami wieńcowymi i niewystarczającą ekspozycją na naczynia docelowe. Harmonogram i powody przejścia na leczenie przedstawiono na ryc. S1 w dodatkowym dodatku.
Pierwotny punkt końcowy
Tabela 3. Tabela 3. Punkty końcowe próby (zmodyfikowana analiza zamiany na leczenie). Złożony punkt końcowy zgonu, udaru, zawału mięśnia sercowego, powtórnej rewaskularyzacji lub nowej terapii nerkozastępczej w ciągu 30 dni po operacji wystąpił u 93 pacjentów (7,8%) w grupie bez zastawki i 99 pacjentów (8,2%) w -pump grupa (iloraz szans z CABG bez pompy vs
[hasła pokrewne: yerbamarket, playernotes, trzmiel gajowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Oddech w porównaniu z pompowaniem tętnic wieńcowych z użyciem pompy u pacjentów w podeszłym wieku AD 5”

 1. Hog Butcher Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: buty piłkarskie[...]

 2. Mr. Spy Says:

  Nie podoba mi sie to co sie dowiedzialem

 3. New Cycle Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do dom opieki Kraków[...]

 4. Celtic Charger Says:

  Tez nie dostalam renty,a cisnienie,to mam wysokie.

Powiązane tematy z artykułem: playernotes trzmiel gajowy yerbamarket