Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

ORZECZNICTWO W GRUŹLICY PŁUC

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Rozwój ubezpieczeń społecznych spowodował konieczność częstego orzekania przez lekarzy, czy ubezpieczona osoba jest zdolna do wykonywania czynności zawodowych i zarobkowych. Częsty ku temu powód daje gruźlica płuc. W Stałej Komisji Lekarskiej Kasy Chorych dzielnicy centralnej. m. st. Warszawy w r. 1931 od 9. 1. do 9 VII na ogólną liczbę chorych 6910 liczba chorych na gruźlicę płuc wynosiła 1992, więc przeszło 28,8%, a z nich 1192, zatem 59,84%, uznano za niezdolnych do pracy. Niezdolność do pracy vi gruźlicy płuc może być trwała lub przejściowa, całkowita lub częściowa. Niezdolność trwającą całkowitą wywołują ostre postaci tej choroby szerzące się drogą oskrzeli, ostra gruźlica prosówkowa, przewlekła postępująca gruźlica płuc w okresie suchot płuc wyniszczających. Niezdolność trwałą częściową spotyka się w przewlekłej gruźlicy włóknistej rozlanej, gdy czynność oddechowa jest już na zawsze ograniczona wskutek zmian gruźliczych w płucach albo następowego zwyrodnienia mięśnia sercowego. Z niezdolnością do pracy przejściową całkowitą spotykamy się w zespole gruźliczym durowatym w okresie rozpoczynających się przewlekłych suchot płuc w czasie zaostrzeń, po krwotokach itd. Niezdolność do pracy przejściowa częściowa bywa często w przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej w okresie jej zaostrzenia i w przewlekłej gruźlicy płuc prosówkowej odosobnionej. Orzeczenie o zdolności chorego na gruźlicę do pracy opiera się na bardzo dokładnym rozpoznaniu choroby z uwzględnieniem stanu obecnego i przeszłości chorego. Rozpoznanie powinno ująć nie tylko, zmiany anatomiczno-patologiczne w płacach, opłucnej i innych narządach, ich charakter, siedzibę, rozległość, ale – i to przede wszystkim – kierunek rozwoju sprawy gruźliczej w płucach, tzw. jej kinetykę, a także sto- pień zatruwania. ustroju jadami gruźliczymi, czyli tzw. dynamikę sprawy gruźliczej. Zmiany nawet nierozległe, lecz wyraźnie postępujące i wywołujące toksemię, pozbawiają chorego zdolności do pracy. Na odwrót sprawa gruźlicza rozległa, lecz cofająca się i przebiegająca bez wyraźnych objawów toksycznych, moze wywołać niezdolność tylko przejściową i częściową. Trudność w orzecznictwie polega nieraz na tym, że przy jednorazowym badaniu chorego nie zawsze można określić kierunek rozwoju sprawy gruźliczej, tzn. rozstrzygnąć, czy sprawa postępuje (tuberculosis puimonum progrediens), czy też zostaje jakby zahamowana (tubercuLosis pulmonum stationaris), czy cofa się (tuberculosu pulmonum regrediens), czy też jest już wygojona (tuberculosis pulmonum oosoleta), Rozwiązaniu tego pytania mogą nieraz dopomóc dokładne wywiady wyjaśniające dotychczasowy przebieg choroby, często jednak niezbędne jest dłuższe spostrzeganie chorego z zastosowaniem metod badania. [podobne: tyreoidektomia, onkolmed, sanatorium uzdrowiskowe solinka ]

Tags: , ,

No Responses to “ORZECZNICTWO W GRUŹLICY PŁUC”

 1. Michał Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do najlepsze aminokwasy[...]

 2. Feliks Says:

  Koncerny farmaceutyczne preferuja syntetyczne wynalazki

 3. Magdalena Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: torty[...]

 4. Maksymilian Says:

  przy biegunkach i ogolnie problemach z jelitami sprawdza sie intesta

Powiązane tematy z artykułem: onkolmed sanatorium uzdrowiskowe solinka tyreoidektomia