Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Przezskórne zamknięcie otworu nosowego owalnego w kryptogennej zatorowości AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Szczegółowe informacje na temat kryteriów kwalifikowalności, charakterystyki echokardiograficznej otworu owalnego i randomizacji znajdują się w Dodatku uzupełniającym. Pacjenci byli obserwowani w szpitalu i wizytach w gabinetach przez 6 miesięcy i rocznie przez okres do 5 lat (patrz Dodatek Uzupełniający). Procedury badania i zabiegi przeciwzakrzepowe
Pacjenci w grupie zamknięcia byli na ogół przyjmowani w dniu zabiegu i wypisywali ten sam dzień lub następnego dnia. Procedurę zamykania zwykle wykonywano przy użyciu znieczulenia miejscowego, a implantację urządzenia prowadzono za pomocą fluoroskopii z lub bez echokardiografii przezprzełykowej lub dosercowej. Profilaktyczną antybiotykoterapię zalecano w okresie okołooperacyjnym, a profilaktykę przeciw zapaleniu wsierdzia zalecano przez 2 do 6 miesięcy po zamknięciu otworu nosowego owalu.
Zalecane leczenie przeciwzakrzepowe w grupie zamykającej obejmowało kwas acetylosalicylowy w dawce od 100 do 325 mg na dobę przez co najmniej 5 do 6 miesięcy, a także tiklopidynę w dawce od 250 do 500 mg na dobę lub klopidogrel w dawce 75 do 150 mg dziennie przez do 6 miesięcy. U pacjentów z nietolerancją kwasu acetylosalicylowego zalecano stosowanie tiklopidyny lub klopidogrelu.
W grupie leczonej farmakologicznie leczenie przeciwzakrzepowe pozostawiono w gestii lekarza prowadzącego i mogło ono obejmować leczenie przeciwpłytkowe lub doustne leczenie przeciwzakrzepowe, pod warunkiem, że pacjenci otrzymywali co najmniej jeden lek przeciwzakrzepowy.
Studiuj punkty końcowe
Wstępnie zdefiniowany pierwotny punkt końcowy był połączeniem zgonu, zgonu niezakończonego zgonem, TIA lub zatoru obwodowego. Drugorzędowymi punktami końcowymi były poszczególne elementy pierwotnego punktu końcowego, jak również zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, nowe zaburzenia rytmu serca (szczególnie nowo powstałe migotanie przedsionków), zawał mięśnia sercowego, hospitalizacja związana z otworem owalnym lub jego leczenie, problemy z urządzeniem i krwawienie (patrz Dodatek do definicji rezultatów) .18 Komitet ds. zdarzeń klinicznych, którego członkowie nie byli świadomi zadań grupy badawczej, niezależnie orzekał wszystkie potencjalne zdarzenia.
Analiza statystyczna
Wyliczyliśmy, że próbka o wielkości 205 pacjentów na grupę dałaby moc 80%, aby wykryć obniżenie wskaźnika pierwotnego złożonego punktu końcowego z 3% do 1% rocznie 19-21 w średnim okresie obserwacji wynoszącym 4,5 lat i na poziomie alfa 0,0492 (pozwalającym na jedną tymczasową analizę). Nie wykonano żadnej tymczasowej analizy; dlatego użyliśmy konwencjonalnego poziomu alfa równego 0,05.
Modele proporcjonalnego hazardu Coxa zostały użyte do obliczenia współczynników ryzyka, 95% przedziałów ufności i odpowiadających wartości P
[więcej w: tarchomed, trzmiel gajowy, gemini park tarnów ]

Tags: , ,

No Responses to “Przezskórne zamknięcie otworu nosowego owalnego w kryptogennej zatorowości AD 3”

 1. Captain Peroxide Says:

  Nie wiem jak można żyć bez mleka, sera, jogurtów

 2. Mr. Spy Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: terapia sokami[...]

 3. Feliks Says:

  Ja używam w kapsułkach kwas hialuronowy

 4. Karolina Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: makijaż permanentny szkolenia[...]

 5. Apolonia Says:

  Nie ma czegoś takiego, jak “medycyna alternatywna”

Powiązane tematy z artykułem: gemini park tarnów tarchomed trzmiel gajowy