Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Przezskórne zamknięcie otworu nosowego owalnego w kryptogennej zatorowości AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Podstawową analizą były dane z populacji, która miała zamiar leczyć. W analizie na podstawie protokołu, ograniczyliśmy analizę do danych od pacjentów z grupy zamknięcia, u których próbowano wszczepić urządzenie, oraz pacjentów w grupie leczenia medycznego, którzy otrzymali leczenie przypisane w czasie randomizacji; jeśli pacjenci z grupy medyczno-terapeutycznej przeszli do grupy zamknięcia, dane zostały ocenzurowane w momencie przejścia. (Szczegółowe informacje dotyczące metod statystycznych można znaleźć w dodatku uzupełniającym.) Wyniki
Badaj pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. W okresie od 24 lutego 2000 r. Do 19 lutego 2009 r. Zarejestrowano łącznie 414 pacjentów, z których 204 przypadkowo przydzielono do grupy zamknięcia, a 210 do grupy leczniczej (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Charakterystyka wyjściowa była podobna w obu grupach (tabela 1). Średni wiek w grupie zamknięcia i grupie medyczno-terapeutycznej wynosił odpowiednio 44,3 lat i 44,6 roku, a średnie wskaźniki masy ciała (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) wynosiła odpowiednio 26,6 i 26,3 lat. .
Dane dotyczące echokardiografii przezprzełykowej były dostępne dla 185 pacjentów w grupie zamykającej i 184 pacjentów z grupy leczniczej. Wyniki wykazały duży przeciek prawej prawej do lewej u 43 pacjentów (23,2%) i 37 pacjentów (20,1%), odpowiednio. Pacjenci w naszym badaniu byli młodsi (P = 0,006), mieli niższą częstość występowania cukrzycy (P <0,001) i rzadziej byli mężczyznami (P = 0,08), w porównaniu z 39 kohortami pacjentów w metaanalizie który został poddany zamknięciu otworu owalnego w rutynowych warunkach klinicznych 14 (ryc. S2 w dodatkowym dodatku).
Studiowanie zabiegów i obserwacji
Spośród 204 pacjentów w grupie zamknięcia podjęto próbę wszczepienia urządzenia w 196 r. I zakończono w 191 r. (Ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). U 2 pacjentów poddanych implantacji urządzenia wystąpiło krwawienie w miejscu dostępu, au innego pacjenta wystąpiło przemijające migotanie przedsionków w okresie okołozabiegowym trwające mniej niż 24 godziny. Wszystkie trzy zdarzenia zostały sklasyfikowane jako niewielkie komplikacje proceduralne. Dlatego implantację uznano za udaną w 188 z 196 pacjentów (95,9%), u których próbowano.
Po 6 miesiącach u 148 pacjentów w grupie zamykającej wykonano echokardiografię przezprzełykową. Spośród tych pacjentów urządzenie było prawidłowo ustawione w 145 (133 bez przecieku, 9 z minimalnym zastawieniem, z umiarkowanym bocznikiem i 2 z ciężkim zastawieniem). Skuteczne zamknięcie zdefiniowano jako zamknięcie bez lub minimalne przetaczanie i dlatego zostało osiągnięte u 142 ze 148 pacjentów (95,9%).
Spośród 210 pacjentów w grupie leczonej farmakologicznie, 200 otrzymało interwencję zgodnie z przypisaniem, 4 nie miało udokumentowanego leczenia przeciwpłytkowego lub przeciwzakrzepowego przy wypisie, a 6 przeszło i zostało poddanych zamknięciu otworu podpajęczynówkowego w pierwszym miesiącu po randomizacji
[przypisy: syndrom sztokholmski leczenie, tarchomed, keratyna hydrolizowana apteka ]

Tags: , ,

No Responses to “Przezskórne zamknięcie otworu nosowego owalnego w kryptogennej zatorowości AD 4”

 1. Seweryn Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: szczoteczki elektryczne do zębów[...]

 2. Voluntary Says:

  jedni pisza tak drudzy inaczej

 3. Teodor Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: boli ząb[...]

 4. Neophyte Believer Says:

  Moja corka2latka ma wraz zapalenie oskrzeli czy podczas tej choroby można ją kąpać

 5. Damian Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Warszawa ginekolog[...]

 6. Wooden Man Says:

  trzeba brać tego odpowiednio dużo i stosować zbilansowaną dietę

Powiązane tematy z artykułem: keratyna hydrolizowana apteka syndrom sztokholmski leczenie tarchomed