Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Przezskórne zamknięcie otworu nosowego owalnego w kryptogennej zatorowości AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Następnie kolejne 22 osoby z grupy medyczno-terapeutycznej przeszły do grupy zamykającej. Mediana czasu zamknięcia otworu nosowego u 28 pacjentów, którzy przeszli z grupy medyczno-terapeutycznej, wynosiła 8,8 miesiąca (odległość międzykwartylowa, 1,2 do 26,4) (ryc. S3 w Dodatku uzupełniającym). Przyczyny tego przejścia obejmowały preferencje pacjenta (19 pacjentów), udar mózgu (u 4 pacjentów), TIA (u 2 pacjentów) i preferencje lekarza (u 3 pacjentów). Tabela S1 w dodatkowym dodatku pokazuje częstość stosowania leków przeciwzakrzepowych w dwóch badanych grupach. Od 12 miesiąca leczenie przeciwzakrzepowe było znacznie rzadziej w grupie zamykającej niż w grupie leczonej farmakologicznie (p <0,001 na każdy rok). Stosowanie doustnej antykoagulacji było znacznie rzadziej spotykane w grupie zamknięć we wszystkich punktach czasowych, w tym przy wypisie i po 6 miesiącach (p <0,001 dla wszystkich porównań).
Średni okres obserwacji wynosił 4,1 roku w grupie zamykającej i 4,0 roku w grupie leczenia medycznego, odpowiednio 845.1 i 835,0 pacjento-lat skumulowanego czasu obserwacji. Siedmiu pacjentów w grupie zamykającej i 11 w grupie leczenia medycznego wycofało się z badania; 24 i 31 innych, odpowiednio, straciło czas na obserwację (ryc. Pacjenci z niecałkowitym okresem obserwacji byli rzadziej otyli (P = 0,02) i mieli niższą częstość występowania hipercholesterolemii (P = 0,001) niż pacjenci z całkowitą obserwacją (Tabela
Skuteczność skuteczności
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki kliniczne. Rysunek 1. Rycina 1. Skumulowane szacunki Kaplan-Meier z szybkości pierwszorzędowego punktu końcowego. PFO oznacza otwór owalny.
Potencjalne pierwotne punkty końcowe wystąpiły u 9 pacjentów w grupie zamykającej i u 18 pacjentów w grupie leczniczej. Po samodzielnym orzekaniu potwierdzono, że pierwotny punkt końcowy wystąpił u 7 pacjentów (3,4%) w grupie zamykającej iu 11 pacjentów (5,2%) w grupie leczonej medycznie (współczynnik ryzyka dla zamknięcia w porównaniu z leczeniem farmakologicznym, 0,63; % przedział ufności [CI], 0,24 do 1,62, P = 0,34) (tabela 2). Rysunek przedstawia odpowiednie krzywe Kaplana-Meiera dla pierwotnego złożonego punktu końcowego. Wyniki analizy per-protokół pierwotnego złożonego punktu końcowego były podobne do analizy zamiar-do-leczenia, przy współczynniku ryzyka wynoszącym 0,70 (95% CI, 0,27 do 1,85, P = 0,48).
W analizie poszczególnych składników pierwotnego punktu końcowego wystąpił udar u jednego pacjenta (0,5%) w grupie zamykającej i u pięciu pacjentów (2,4%) w grupie leczniczej (współczynnik ryzyka, 0,20; 95% CI, 0,02 do 1,72; P = 0,14), przy czym wszystkie udary potwierdzono w badaniach neuroobrazowania (tabela 2 i ryc
[więcej w: tarchomed, lorinden n, gemini park tarnów ]

Tags: , ,

No Responses to “Przezskórne zamknięcie otworu nosowego owalnego w kryptogennej zatorowości AD 5”

 1. Lena Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: prywatne ubezpieczenie zdrowotne[...]

 2. Dancing Madman Says:

  Tętniak mózgu może przytrafić się w każdej rodzinie

 3. Tough Nut Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: sprzedaż włosów naturalnych[...]

 4. Dangle Says:

  Wyrostek może obecnie jest nic wielkiego

 5. Łucja Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Pogotowie stomatologiczne gliwice[...]

 6. Mercury Reborn Says:

  Z tych warzyw piję sok który wyciskam

Powiązane tematy z artykułem: gemini park tarnów lorinden n tarchomed