Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Rhinovirus Wheezing Choroba i ryzyko genetyczne astmy u dzieci AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Wśród wielu czynników środowiskowych, które wpływają na ryzyko zachorowania na astmę, najczęstszymi wyzwalaczami zaostrzeń astmy u dzieci są 14 zakażeń dróg oddechowych wirusami15,16 i bakteriami17. Około 80% zaostrzeń astmy przypisuje się wirusowym zakażeniom dróg oddechowych, przy czym ludzki rinowirus (HRV) odpowiada za prawie dwie trzecie tych przypadków 16. Ponadto niemowlęta, u których występują zakażenia HRV ze świszczącym oddechem, mają znacznie zwiększone ryzyko wystąpienia astmy.18- Jednak ekspozycja na HRV nie prowadzi do występowania świszczącego oddechu u wszystkich dzieci, ani też świszczącego oddechu nie powoduje astmy we wszystkich przypadkach, co sugeruje, że genotyp gospodarza również odgrywa rolę. Staraliśmy się wyjaśnić wpływ genotypu w locus astmy 17q21 i chorób wirusowych układu oddechowego we wczesnym dzieciństwie na ryzyko wystąpienia astmy u dzieci. Postawiliśmy hipotezę, że te powszechne czynniki ryzyka genetycznego i środowiskowego stanowią znaczną część całkowitego ryzyka astmy u dzieci, w sposób addytywny lub interaktywny. Zastosowaliśmy również model in vitro w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej (PBMC), aby zidentyfikować geny odpowiadające na HRV w locus 17q21 i aby przetestować potencjalny mechanizm leżący u podstaw interakcji.
Metody
Uczestnicy badania
Zawarliśmy dane z dwóch kohort dzieci – kohorty urodzenia dzieciństwa pochodzenia (Childhood Origins of Asthma – COAST) i kohorty urodzeniowej z Kopenhagi prospektywnego badania astmy u dzieci (COPSAC) – oraz grupę dorosłych ochotników. Dzieci, które brały udział w kohorcie urodzenia COAST, udzielały ustnej zgody, gdy tylko było to możliwe, a ich rodzice wyrazili pisemną świadomą zgodę; ustnej i pisemnej świadomej zgody udzielili oboje rodzice każdego dziecka, które uczestniczyło w kohorcie urodzeniowej COPSAC. Dorosli uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. Protokoły badań dla trzech kohort zostały zatwierdzone przez instytutową komisję przeglądową odpowiednio University of Wisconsin, University of Copenhagen i University of Chicago.
W badaniu COAST 289 noworodków zapisano do Madison, Wisconsin, w okresie od listopada 1998 r. Do maja 2000 r., Jak opisano wcześniej.21 Wszystkie dzieci miały co najmniej jednego rodzica cierpiącego na alergie oddechowe, historię astmy zdiagnozowanej przez lekarza lub oba. Rodzice 214 noworodków, którzy mieli europejskie pochodzenie, wyrazili zgodę na udział dziecka w badaniach genetycznych, a dane z tych dzieci zostały uwzględnione w bieżących analizach. Łącznie 200 tych dzieci zostało ocenionych na astmę rozpoczynającą się w wieku 6 lat. Cechy demograficzne kohorty COAST podano w tabeli S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem
[hasła pokrewne: kękę nowe rzeczy chomikuj, ketrel lek, trzmiel gajowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Rhinovirus Wheezing Choroba i ryzyko genetyczne astmy u dzieci AD 2”

  1. Oliwia Says:

    Ostatnio nabawiłam się kontuzji podczas rozciągania

  2. Grzegorz Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dentysta bielsko biała[...]

  3. Tadeusz Says:

    Trzeba się nieźle natrudzić aby takowe znaleźć w aptekach

Powiązane tematy z artykułem: kękę nowe rzeczy chomikuj ketrel lek trzmiel gajowy