Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Rhinovirus Wheezing Choroba i ryzyko genetyczne astmy u dzieci AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Związki pomiędzy SNP 17q21 i ekspresją genu testowano w dodatkowym modelu genetycznym. Wyniki
Stowarzyszenia w kohorcie wybrzeża
Tabela 1. Tabela 1. Związki polimorfizmu pojedynczego nukleotydu 17q21 (SNP) z astmą, uczuleniem alergicznym i wirusowymi objawami świszczącego puchnięcia w korzeniach początków astmy (COAST) u dzieci 1. Rysunek 1. Wpływ genotypu 17q21 na astmę and Human Rhinovirus (HRV) Choroby wywołujące świszczący oddech w dzieciństwie Początki astmy (COAST) Cohort.Panel A pokazuje częstość występowania astmy według genotypu 17q21, a panel B pokazuje średnią liczbę chorób świszczącego HRV w pierwszych 3 latach życia do genotypu 17q21. Rozmiary próbek dla każdej grupy genotypów przedstawiono w nawiasach pod osią poziomą. T bary na panelu B wskazują błędy standardowe. Panel C pokazuje częstość występowania astmy wśród dzieci w zależności od tego, czy w ciągu pierwszych 3 lat życia wystąpiła co najmniej jedna choroba świszczącego oddechu HRV, czy nie wystąpiła choroba świszczącego oddechu HRV. Przekreślona linia pozioma pokazuje ogólną częstość występowania astmy u dzieci w kohorcie COAST. P = 0,006 dla głównego efektu tego polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) u dzieci, które miały co najmniej jedną chorobę świszczącą HRV w pierwszych 3 latach życia, a P = 0,70 wśród dzieci, które nie chorowały na SARV; P = 0,004 dla interakcji między rs7216389 SNP i chorobą charczącą HRV w odniesieniu do rozwoju astmy. Panel D pokazuje szacunkowe iloraz szans dla ryzyka astmy związanego z trzema genotypami w rs7216389 wśród dzieci, które miały co najmniej jedną chorobę sapiącą na HRV w pierwszych 3 latach życia, oraz Panel E, szacunki ilorazu szans u dzieci, które nie przeszły mieć jakiekolwiek choroby świszczącego HRV w ciągu pierwszych 3 lat życia. W panelach D i E iloraz szans przedstawiono w odniesieniu do grupy odniesienia – dzieci z genotypem CC, które nie miały żadnych chorób związanych z sapaniem HRV. Wielkość próby każdej grupy genotypów jest pokazana w nawiasach pod osią poziomą w obu panelach, a słupki I wskazują 95% przedziały ufności.
Wszystkie SNP wykazały umiarkowane asocjacje z astmą dziecięcą u 200 dzieci w kohorcie COAST (P.0,08) (Tabela i Figura 1A). Badane SNP wykazywały prawie doskonałą nierównowagę sprzężeń (ryc. S1 w dodatkowym dodatku) i miały prawie identyczne częstotliwości mniejszych alleli (0,49 do 0,50) (tabela 1), co uniemożliwiło przypisanie sygnału asocjacji do konkretnego SNP w miejscu. Żaden z SNP nie był związany z uczuleniem alergicznym (P.0.86) (Tabela 1), co było zgodne z wynikami wcześniejszych badań. 47,8 SNP 17q21 również wykazywało znaczące powiązanie z chorobą świszczącą HRV (P. 0.02) (Tabela 1) oraz z liczbą przypadków świszczącego oddechu HRV (P <0,001) (Tabela i Rysunek 1B) w pierwszych 3 latach życia [przypisy: tarchomed, playernotes, momederm ]

Tags: , ,

No Responses to “Rhinovirus Wheezing Choroba i ryzyko genetyczne astmy u dzieci AD 5”

 1. Pogue Says:

  ból długo się utrzymuje należy udać się do lekarza

 2. Sidewalk Enforcer Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: okulista dziecięcy[...]

 3. Kacper Says:

  Ja wole sie przebadac co roku

 4. Ewa Says:

  [..] Cytowany fragment: Dietetyk Warszawa[...]

 5. Mindless Bobcat Says:

  Co sądzicie o takiej metodzie leczenia

 6. Mr. Gadget Says:

  Article marked with the noticed of: ortopeda[...]

 7. Oskar Says:

  Tydzień temu moja mama dostała ciężkiego udaru niedokrwiennego.

Powiązane tematy z artykułem: momederm playernotes tarchomed