Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Rhinovirus Wheezing Choroba i ryzyko genetyczne astmy u dzieci AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Żaden z SNP nie wiązał się ani z ryzykiem wystąpienia świszczącego oddechu RSV (P.0,17) ani z liczbą przypadków świszczącego oddechu RSV (P.0,47) (Tabela 1), co wskazuje na specyficzność związku z chorobą świszczącą HRV. Interakcje między wariantami 17q21 a wirusowymi objawami świszczącego oddechu
Następnie zbadaliśmy interakcje między genotypem 17q21 a chorobami świszczącymi RSV i RSV pod względem ryzyka wystąpienia astmy w kohorcie COAST. Zaobserwowaliśmy znaczące interakcje między genotypami 17q21 a chorobą świszczącą HRV w odniesieniu do późniejszego ryzyka astmy (P.0,01 dla interakcji) (rysunek 1C i tabela S3 w dodatkowym dodatku). Związek pomiędzy genotypami a astmą występował u dzieci z chorobą świszczącą HRV (iloraz szans dla genotypu TT w rs7216389, 26,1, 95% przedział ufności [CI], 5,1 do 133,0) (rysunek 1D i tabela S3 w dodatkowym dodatku) ale nie u dzieci bez choroby świszczącej HRV (iloraz szans dla genotypu TT w rs7216389, 0,8, 95% CI, 0,2 do 2,4) (rysunek 1E i tabela S3 w dodatkowym dodatku). Iloraz szans astmy wieku dziecięcego u dzieci z genotypem TT wyniósł 2,3 (95% CI, 1,0 do 5,2), a iloraz szans dla astmy wieku dziecięcego u dzieci z chorobą sarną HRV wynosił 5,2 (95% CI, 2,8 do 9,9). W przeciwieństwie do tego, nie obserwowano znaczących interakcji z chorobą świszczącego oddechu RSV (P.0.30 dla interakcji) (Tabela Dane te sugerują interakcję między wspólnym genetycznym czynnikiem ryzyka (genotyp 17q21) a wspólnym środowiskowym czynnikiem ryzyka (choroba świszczącego oddechu HRV) w odniesieniu do astmy wieku dziecięcego.
Badania replikacyjne w kohorcie COPSAC
Ryc. 2. Wpływ genotypu 17q21 na astmę i HRV Choroby wywołujące świszczący oddech w kopenhaskim prospektywnym badaniu astmy u dzieci (COPSAC) Cohort.Panel A przedstawia częstość występowania astmy u dzieci w kohorcie COPSAC, w zależności od tego, czy najmniej jedna choroba świszczącego oddechu HRV w ciągu pierwszych 3 lat życia lub brak objawów świszczącego oddechu HRV. Przekreślona linia pozioma pokazuje ogólną częstość występowania astmy u dzieci w kohorcie COPSAC. Panel B pokazuje szacunkowe iloraz szans dla ryzyka astmy związanego z trzema genotypami w rs7216389 wśród dzieci, które miały co najmniej jedną chorobę świszczącą HRV w pierwszych 3 latach życia, oraz Panel C, szacunki ilorazu szans dla ryzyka astmy związanego z trzy genotypy rs7216389 wśród dzieci, które nie chorowały na SARV w ciągu pierwszych 3 lat życia. W obu panelach iloraz szans był względny w stosunku do grupy odniesienia – dzieci z genotypem CC, które nie miały żadnych chorób związanych z charczeniem HRV
[przypisy: sanatorium uzdrowiskowe solinka, tarchomed, gemini tarnów ]

Tags: , ,

No Responses to “Rhinovirus Wheezing Choroba i ryzyko genetyczne astmy u dzieci AD 6”

 1. Pepper Legs Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do antyskalant[...]

 2. Captain Peroxide Says:

  Co można zrobić zanim karetka dotrze,jak takiej osobie pomóc ?

 3. Natan Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: pracownia emg[...]

 4. Maksymilian Says:

  Nie wiem już co robić

Powiązane tematy z artykułem: gemini tarnów sanatorium uzdrowiskowe solinka tarchomed