Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Rhinovirus Wheezing Choroba i ryzyko genetyczne astmy u dzieci AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

W panelach B i C liczby w nawiasach pod osią poziomą są liczbami uczestników z danym genotypem. I pręty w panelach B i C wskazują 95% przedziały ufności. Następnie zbadaliśmy tę interakcję w kohorcie urodzeniowej COPSAC22 i odkryliśmy, że genotypy 17q21 były związane z astmą w tej kohorcie (P = 0,01 dla związku z rs7216389) 7 oraz w podgrupie 297 dzieci uwzględnionych w tym badaniu (P = 0,02 dla skojarzenie z rs7216389). Stratyfikowaliśmy dzieci w kohorcie COPSAC w zależności od obecności lub braku choroby świszczącej HRV w pierwszych 3 latach życia (ryc. 2A) – podejście podobne do tego, które stosowaliśmy w kohorcie COAST.
Zaobserwowaliśmy, że ogólna częstość występowania astmy była niższa w kohorcie COPSAC niż w kohorcie COAST, co oznacza, że przypisujemy dwie różnice między kohortami. Po pierwsze, częstość występowania świszczącego oddechu, istotnego czynnika ryzyka dla astmy, była niższa w grupie COPSAC niż w grupie COAST (24,6% wobec 31,3%). Po drugie, kryteria diagnozy astmy różniły się między dwiema kohortami. W badaniu COPSAC rozpoznanie astmy wymagało odpowiedzi na 3-miesięczny cykl wziewnych glikokortykosteroidów, a następnie nawrót po zaprzestaniu leczenia (uporczywa astma). W badaniu COAST rozpoznanie astmy opierało się na udokumentowanym zastosowaniu albuterolu ratunkowego, przerywanym stosowaniu środków do kontrolowania astmy lub krótkich cyklach doustnych tylko glikokortykosteroidów (astma przerywana) lub na codziennym stosowaniu leków do kontrolowania astmy ( uporczywa astma). Niemniej jednak odkryliśmy, że w kohorcie COPSAC związek między genotypami 17q21 a astmą był obecny u dzieci, które miały co najmniej jedną chorobę świszczącą HRV we wczesnym okresie życia (iloraz szans dla genotypu TT w rs7216389, 3,9; 95% CI, 1,3 do 11,7) (ryc. 2B i tabela S5A w dodatkowym dodatku), ale nie u dzieci, które nie chorowały na SARV (iloraz szans dla genotypu TT w rs7216389, 0,7, 95% CI, 0,2 do 2,4; P = 0,08 do interakcji) (rysunek 2C i tabela S5A w dodatkowym dodatku). Różnica wartości P dla interakcji między kohortami urodzeniowymi COAST i COPSAC jest prawdopodobnie spowodowana mniejszą liczbą dzieci z astmą w kohorcie COPSAC. Nie stwierdzono interakcji między genotypem 17q21 a chorobą świszczącego RSV w kohorcie COPSAC, co było zgodne z obserwowanym w kohorcie COAST (p = 0,29 dla interakcji) (tabela S5B w dodatkowym dodatku). Połączona analiza (metaanaliza) wyników w próbkach COAST i COPSAC, z użyciem testu Fishera, dała wartość P wynoszącą 0,003 dla interakcji między genotypami 17q21 a chorobą charczącą HRV i wartością P wynoszącą 0,30 dla interakcji między genotypem 17q21 a chorobą świszczącą RSV w odniesieniu do ryzyka wystąpienia astmy.
Odpowiedź transkrypcyjna na stymulację HRV
Rysunek 3
[hasła pokrewne: trzmiel gajowy, natajka, biovena milanówek ]

Tags: , ,

No Responses to “Rhinovirus Wheezing Choroba i ryzyko genetyczne astmy u dzieci AD 7”

 1. Patrycja Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: gabinet kosmetyczny[...]

 2. Urszula Says:

  Moja corka2latka ma wraz zapalenie oskrzeli czy podczas tej choroby można ją kąpać

 3. Tobiasz Says:

  Article marked with the noticed of: ból zęba[...]

 4. Snow Hound Says:

  Profilakyka wlasnie ! 

Powiązane tematy z artykułem: biovena milanówek natajka trzmiel gajowy