Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Stan ogólny zly i stan niewyrównania procesu gruźliczego

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Stan ogólny zły i stan niewyrównania procesu gruźliczego oznacza się literą C (objawy toksemii gruźliczej, spadek wagi, ciepłota podwyższona i stala niewydolność oddechowa i krążenia). A. Stan wyrównania procesu gruźliczego. B. Stan zachwiana procesu gruźliczego. C. Stan niewyrównania procesu gruźliczego. Całkowite rozpoznanie może więc przedstawiać się następująco: prze- wlekła gruźlica płuc jamista plus, w okresie szerzenia się zmian. Stan nie wyrównania, jama znajduje się w szczycie płuca lewego, rokowanie jest złe. Chory niezdolny do pracy całkowicie; o ile ma złe warunki domowe i ma ma le dzieci, musi być hospitalizowany. Zależnie od stanu procesu gruźliczego chorych na gruźlicę dzieli się na 5 grup: Grupa I – do tej grupy zalicza się chorych stale wydalających w plwocinie prątki gruźlicy, chorych leczonych odmą, chorych z rozległymi przewlekłymi postaciami gruźlicy płuc oraz chorych z ostrymi świeżymi i postępującymi zmianami w płucach. Grupa II – do tej grupy zalicza się chorych z zaostrzeniem poprzednio uspokojonego procesu gruźliczego, wyrażającym się niektórymi objawami klinicznymi czynnego procesu gruźliczego. Dwie pierwsze grupy – to chorzy z czynnymi postaciami gruźlicy. Grupa III – do tej grupy zalicza się chorych z nieczynnymi postaciami gruźlicy płuc, wymagających okresowej kontroli poradni. Grupa IV – do tej grupy zalicza się osoby zdrowe, znajdujące się w styczności z chorymi na gruźlicę. Grupa V – zalicza się tu chorych na gruźlicę pozapłucną. [podobne: syndrom sztokholmski leczenie, stomatolog Kraków, biovena milanówek ]

Tags: , ,

No Responses to “Stan ogólny zly i stan niewyrównania procesu gruźliczego”

  1. Karolina Says:

    Mają nowoczesny sprzęt co również jest ważne wykonując takie badanie

  2. Accidental Genius Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ortodoncja[...]

  3. 101 Says:

    No i mnie w końcu dopadła nietolerancja laktozy

Powiązane tematy z artykułem: biovena milanówek keratyna hydrolizowana apteka syndrom sztokholmski leczenie