Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Posts Tagged ‘chirurgiczne usuwanie ósemek’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
June 24th, 2018

Przez wlewanie wody do przewodu zewnętrznego wywołuje się prawie stale u ludzi zdrowych odruch zamknięcia powiek (Kisch). Odruch ten przychodzi do skutku za pomocą nerwu . Brak tego odruchu może wskazywać na zaburzenia VI ośrodkowym układzie nerwowym. Odruchu tego nie należy mylić z powiekowym odruchem akustycznym, tzn. odruchem uszno-powiekowym Preyera. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘chirurgiczne usuwanie ósemek’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
June 24th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘chirurgiczne usuwanie ósemek’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
June 24th, 2018

Odzwężenia organicznego da się kurcz odźwiernika nieraz odróżnić rentgenologicznie za pomocą atropiny lub papaweryny, albo obu tych środków razem. W tym celu podaje się badanemu przez usta na godzinę przed badaniem radiologicznym 0,04-0,08 chlorku papaweryny (papaverinum muriaticumi). Niewykrycie przy takim postępowaniu pozostałości barowej w żołądku po 6 godzinach od podania papki barowej przemawia za kurczem odźwiernika, papaweryna bowiem poraża zakończenia nerwu błędnego i przez to znosi kurcz mięśni gładkich. Niektórzy polecają dodatkowo wstrzyknąć badanemu podskórnie z wieczora oraz przed samym badaniem 0,001-0; 002 siarczanu atropiny (atropinum sulfuricumi), opierając się na tym, że atropina także usuwa kurcz odźwiernika. Atropina jednak czasami, zwłaszcza w przypadkach wrzodów modzelowatych, nie tylko nie zmniejsza kurczu odźwiernika, ale nawet go potęguje. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘chirurgiczne usuwanie ósemek’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
June 24th, 2018

Toteż jaja, śmietanka i mleko będące podstawą innych diet poleconych w leczeniu wrzodu żołądka i dwunastnicy. W początkowym okresie diety Jareckiego otrzymuje chory przez 10 dni tylko surowe, niezbite białka jaj kurzych oraz masło deserowe (bez soli). Białka jaj spożywa chory na czczo, a masło dopiero po upływie 8 godzin. Jest to zatem dieta białkowo-tłuszczowa. Na pierwszy dzień podaje się białko jednego jaja i łyżkę stołową masła, a następnie dodaj e się z każdym dniem białko jednego jaja i łyżkę stołową masła, tak iż na dziesiąty dzień chory otrzymuje rano na czczo surowe białko 10 jaj, a po upływie 8 godzin 10 łyżek stołowych masła, w kilku porcjach w półgodzinnych odstępach. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries