Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Posts Tagged ‘ekolab’

zdolnosc slyszenia niepelnowartosciowego ucha

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2019

Gdy brak jest błony bębenkowej oraz jednej z dwu pierwszych kosteczek słuchowych, słyszenie drogą przewodnictwa powietrznego odbywa się przede wszystkim na drodze opisanej uprzednio pod 2), tj. przez okienko okrągłe (Bekesy ). Jak długo mamy do czynienia z prawidłowymi uszami i zwykłym pobudzeniem narządu słuchowego drogą fal rozchodzących się w powietrzu, tak długo przewodnictwo kostne nie zdaje się odgrywać większej roli u człowieka. Pamiętać jednak musimy, że oceniając zdolność słyszenia niepełnowartościowego ucha, możemy zetknąć się z warunkami, w których przewodnictwo kostne może odegrać rolę istotną. Jeśli tego momentu nie docenimy, wnioski nasze co do ostrości słuchu badanego ucha mogą wypaść zupełnie fałszywie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ekolab’

zdolnosc slyszenia niepelnowartosciowego ucha

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ekolab’

zdolnosc slyszenia niepelnowartosciowego ucha

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2019

STULEJKA Operacja stulejki wchodzi w grę z reguły tylko u dorosłych oraz u starszych dzieci. U noworodków i dzieci małych wystarcza rozluźnienie zgłębnikiem zlepów między napletkiem a żołędzią. Oddzielenie napletka od żołędzi musi być wykonane dokładnie na całym obszarze aż do rowka zażołędnego. Rodzaj operacji zależy od tego, czy mamy stulejkę z zanikiem czy z przerostem napletka. 1. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ekolab’

zdolnosc slyszenia niepelnowartosciowego ucha

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ekolab’

zdolnosc slyszenia niepelnowartosciowego ucha

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ekolab’

zdolnosc slyszenia niepelnowartosciowego ucha

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2019

Blaszki napletka łączymy szwami węzełkowymi katgutowymi ; linię szwów przysypujemy u dorosłych wioformem, a pomiędzy napletek i żołądź wkładamy wąski pasek gazy wioformowej. Ze względu na dużą wrażliwość napletka na ból nakładamy na koniec prącia gruby opatrunek z waty umocowując go przylepcem do skóry trzonu prącia. Rano i wieczorem podajemy czopek przeciwbólowy, a w razie bolesnych nocnych wzwodów prącia stosujemy zimne okłady z roztworu octanu glinowego. U dzieci zamiast dużego opatrunku owijamy prącie płatkiem gazy, którą zwilżamy kilka razy dziennie roztworem octanu ołowiowego. Po pięciu dniach można usunąć szwy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ekolab’

zdolnosc slyszenia niepelnowartosciowego ucha

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2019

Korzyści z pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) bez krążenia pozaustrojowego u osób w podeszłym wieku są wciąż nieokreślone. Metody
My losowo przydzieleni pacjenci w wieku 75 lat lub starsi, którzy zostali zakwalifikowani do planowego CABG pierwszego wyboru, poddawani są procedurze albo bez krążenia pozaustrojowego (CABG pozaustrojowego) albo z nim (CABG z zastosowaniem pompy). Pierwszorzędowym punktem końcowym był zgon, udar, zawał mięśnia sercowego, powtórna rewaskularyzacja lub nowa terapia nerkozastępcza po 30 dniach i po 12 miesiącach od operacji.
Wyniki
W sumie 2539 pacjentów poddano randomizacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ekolab’

zdolnosc slyszenia niepelnowartosciowego ucha

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2019

Po pierwsze, punkty końcowe badania skupiały się wyłącznie na poważnych zdarzeniach klinicznych. Inne zmienne, takie jak angiograficzna ocena drożności przeszczepu, status neurokognitywny i jakość życia nie były badane. Po drugie, wydarzenia w punkcie końcowym nie zostały rozstrzygnięte przez ślepy komitet orzekający. Wszystkie dane zostały dostarczone przez lokalnych badaczy zgodnie z definicjami protokołów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ekolab’

zdolnosc slyszenia niepelnowartosciowego ucha

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2019

Chociaż liczba zdyskontowanych zdarzeń była niewielka, różnica ta mogłaby stanowić pośredni dowód selektywnego zgłaszania potencjalnych zdarzeń, ze względu na otwarty charakter badania: łagodne lub przejściowe zdarzenia u pacjentów w grupie zamykającej mogły być rzadziej zgłaszane niż zdarzenia w grupie leczenia medycznego, jeśli badacze lub pacjenci byli przekonani, że pomyślne zamknięcie otworu nosowego owalu zmniejsza ryzyko kolejnego zdarzenia. W dwóch innych badaniach porównano zamknięcie otworu nosowego owalu z leczeniem farmakologicznym w celu wtórnego zapobiegania zatorowi kryptogennemu. ZAKOŃCZENIE I (ocena systemu zamknięcia przegrody STARFlex u pacjentów z udarem i / lub przemijającym atakiem niedokrwiennym z powodu rzekomego zatoru paradoksalnego za pośrednictwem patentowego otworu kurzego Ovale), którego wyniki opublikowano w marcu 2012,25, miało podobne złożony punkt końcowy do tego w naszym badaniu: udar lub TIA w ciągu 2 lat, śmierć z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 30 dni, a śmierć z przyczyn neurologicznych z 31 dni do 2 lat. Szacowany współczynnik ryzyka dla pierwotnego złożonego punktu końcowego w grupie zamykającej w porównaniu z grupą leczenia medycznego wynosił 0,78 (95% CI, 0,45 do 1,35). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ekolab’

zdolnosc slyszenia niepelnowartosciowego ucha

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2019

Krwawienie wystąpiło u 8 pacjentów (3,9%), u których wystąpiło zamknięcie, a 12 pacjentów (5,7%) otrzymywało leczenie medyczne (współczynnik ryzyka 0,66; 95% CI, 0,27 do 1,62, P = 0,40). Dyskusja
W tej próbie zamknięcie otworu nosowego przy użyciu urządzenia Amplatzer PFO Occluder w celu wtórnego zapobiegania zatorowi kryptogennemu nie spowodowało znaczącego zmniejszenia ryzyka wystąpienia zatoru lub śmierci, w porównaniu z samą terapią medyczną. W grupie zamykającej było mniej uderzeń, ale ogólnie niewielu pacjentów miało udar, a różnica nie była znacząca. Nasze badanie miało na celu wykrycie zmniejszenia o 66% ryzyka wystąpienia zatorowości lub zgonu, z 3% rocznie w grupie leczenia medycznego do 1% rocznie w grupie zamykającej. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries