Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Posts Tagged ‘galeria gemini tarnów’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Prócz obowiązującego mianownictwa postaci chorobowych wprowadza się następującą klasyfikację gruźlicy. Gruźlica pierwotna. Należy tu zaliczyć pierwotną zmianę gruźliczą (pierwotne ognisko gruźlicze) oraz pierwotny zespół gruźliczy (gruźlica pierwotna płucno-gruczołowa) występujący u dzieci. Dalej należy tu zaliczyć naciek okołoogniskowy pierwotny i niedodmę płuca pierwotną (epituberculosis) oraz gruźlicę płuc serowatą pierwotną u dzieci. U dorosłych ze względu na trudności rozpoznawcze, związane z rzadkością występowania pierwotnych zmian gruźliczych, zmiany te są zwykle rozpoznawane i zaliczane do innych grup szczegółowej klasyfikacji, zależnie od ich wyglądu w obrazie radiologicznym i charakteru klinicznego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘galeria gemini tarnów’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Polski Związek Przeciwgruźliczy opracował osobne znaki w celu ujednostajnienia i uproszczenia pracy technicznej lekarzy w poradniach szpitalach oraz w celu szybszej orientacji w zmianach w zakresie płuc. Przy pomocy tych znaków zapisuje się na osobnych schematach ważniejsze zmiany, które stwierdza się obmacywaniem, opukiwaniem i osłuchiwaniem klatki piersiowej. Zmiany wykryte obmacywaniem, zapisuje się na odpowiednim poziomie linii granicznej. Mianowicie znak oznaczony przez 1 na tej linii jest wyrazem wzmożonego drżenia piersiowego, znak 2 – drżenia piersiowego osłabionego, znak 3 – drżenia piersiowego zniesionego. Zmiany opukowe zapisuje się na odpowiednim poziomie w przestrzeni E znajdującej się między linią graniczną B a linią pomocniczą A rysując dokładnie kształt stłumienia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘galeria gemini tarnów’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Sprawozdawczość poradni przeciwgruźliczych prowadzą wszystkie te poradnie, które: – posiadają własny aparat rentgenowski lub korzystają stale z aparatu innej instytucji, – mają lekarza rozpoznającego gruźlicę i udzielającego porad chorym na gruźlice oraz pielęgniarkę, która wykonuje wywiady domowe. Wojew0dzkie poradnie przeciwgruźlicze prowadzą sprawozdawczość poradni przeciwgruźliczej rejonowej, o ile ją posiadają, i nadto wykonują zestawienia liczbowe półroczne i roczne z półrocznych i rocznych sprawozdań poradni przeciwgruźliczych na terenie województwa oraz własnej działalności konsultacyjnej i inspekcyjnej. Sprawozdania półroczne i roczne z poradni przeciwgruźliczej po- winny być wykonane w 3 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w poradni, drugi należy wysłać do Prezydium właściwej Powiatowej (Miejskiej) Rady Narodowej, zaś trzeci do Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej dla fachowego wykorzystania. Prezydium Powiatowej (Miejskiej) Rady Narodowej sporządza zestawienie wybranych elementów, przesyła je wraz z załącznikami do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej półroczne w terminie 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego, roczne w terminie 20 dni. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej po otrzymaniu zestawień powiatowych wraz z załącznikami sprawdza dokładność i kompletność materiału i sporządza zestawienie dla całego województwa, które przesyła do Ministerstwa Zdrowia – półroczne w terminie 25 dni, a roczne – 30 dni po upływie okresu sprawozdawczego, przy czym wykorzystane załączniki (sprawozdania z poradni przeciwgruźliczych) przesyła do Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘galeria gemini tarnów’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Należy tu zaliczać inne choroby gruźlicze niewymienione, jak np. gruźlica nerek, gruźlica otrzewnej, gruźlica jelit stwierdzona niewątpliwie na podstawie badania rentgenowskiego lub biopsji, gruźlica narządów rodnych, gruźlica oka; gruźlicy krtani, występującej w ciężkiej gruźlicy płuc nie należy oddzielnie wyliczać w statystyce, należy ją ,jednak wymieniać w rozpoznaniu, jako powikłanie gruźlicy płuc. Lokalizację i rozległość zmian gruźliczych w płucach należy zaznaczać liczbami w postaci ułamka napisanego po rozpoznaniu zasadniczej postaci gruźlicy. W tym celu powierzchnię każdego płuca dzieli się na trzy pola oznaczone cyframi: 1. pole górne, 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘galeria gemini tarnów’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zalicza się tu postaci gruźlicy charakteryzujące się istnieniem ognisk gruźliczych drobnych i średnich na ograniczonej powierzchni pola płucnego, zajmującej jedno lub dwa sąsiadujące międzyżebrza. Czasem zdarzają się obustronne ograniczone ogniskowe zmiany gruźlicze, zlokalizowane niesymetrycznie w dwu różnoimiennych polach płucnych. Tu należy zaliczyć drobne ogniskowe ograniczone procesy bez objawów klinicznych i, ograniczenia zdolności do pracy. Jeżeli proces postępuje i ogniska mają skłonność do zlewania się i rozpadu, postać ta przechodzi w przewlekłą (podostrą) wielkoogniskową gruźlicę płuc lub jamistą gruźlicę płuc. Przewlekła gruźlica płuc wieloogniskowa. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘galeria gemini tarnów’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Ton własny przewodu zewnętrznego leży zwykle w okolicy czterokreskowanej oktawy. Dlatego tony czyste tej częstości (między 2000 a 3000 cyklów) są słyszane szczególnie hucząco. Wymiar oraz mniej lub bardziej pogięty przebieg przewodu zewnętrznego nie wywierają wyraźnego wpływu na zdolność słyszenia; nawet bardzo znaczne zwężenie światła przewodu (woszczyna) nie upośledza w wybitniejszy sposób zdolności słyszenia. Błona bębenkowa należy pod względem akustycznym do tych małych błon (membran), które dzięki swym fizycznym właściwościom potrafią przyjmować prawie z równomierną wiernością tony o różnych wysokościach, różnej sile i barwie, podobnie jak błony gramofonu lub telefonu. Błony najsilniej współdrgają, gdy działa na niej ton własny lub któryś z jego tonów harmonicznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘galeria gemini tarnów’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

CHOROBY USZU Jeśli u zwierzęcia z nieuszkodzoną błoną bębenkową zniszczymy staw kowadełkowo-strzemiączkowy przez usunięcie kawałka kowadełka, to pomiar prądów czynnościowych ślimaka wykaże, że prób pobudliwości tak spreparowanego ucha obniżył się o około 10 db (Wever i Bray ). Ponadto wiemy z praktyki klinicznej, że duże nawet otwory w błonie bębenkowej mogą powodować raczej nieznaczną tylko utratę słuchu. Lorente de N o i Horris w swych doświadczeniach na zwierzętach używali, jako wskaźnika skutecznego pobudzenia akustycznego, odruchowego skurczu mięśnia strzemiączkowego. Z doświadczeń tych wynika, że wycięcie błony bębenkowej ze zdrowego ucha powoduje obniżenie ostrości słuchu zaledwie o 20-30 db. Wynik tych doświadczeń pokrywa się z nielicznymi zresztą obserwacjami u ludzi, u których pomimo utraty błony bębenkowej oraz młoteczka i kowadełka ostrość słuchu obniżyła się zaledwie o 30 db. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘galeria gemini tarnów’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W wątpliwych przypadkach w różnicowaniu może być pomocne wziernikowanie żołądka, jeżeli wykrywa wrzód (ryc. 45. E za str. 175). Ujemny wynik tego badania nie rozstrzyga wątpliwości, ponieważ nie każdy wrzód może być ujawniony wziernikowaniem żołądka. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘galeria gemini tarnów’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Dieta usuwa także zaburzenia ruchowe, sprzyjając przez to gojeniu się wrzodu. Doświadczenia Franciszka Krajewskiego na psach z małym żołądkiem Heidenhain-Pawłowa stwierdziły zmniejszenie ilości soku żołądkowego i jego kwaśności w okresie diety białkowo-tłuszczowej. Potwierdzając zalety diety Jarockiego w leczeniu wrzodu przekonaliśmy się, że ma ona także strony ujemne, stojące w związku z wywołanym przez nią przekwaszeniem ustroju. Chorzy są w stanie znieść 10-dniowy okres diety białkowo-tłuszczowej stosunkowo rzadko, gdyż większe ilości masła wywołują wstręt a nawet wymioty. Co gorsza polecane przez Jaroclciego duże ilości masła nie wchłaniają się całkowicie w przewodzie pokarmowym, wskutek czego chorzy tracą na wadze do kilku kilogramów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘galeria gemini tarnów’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

ACIP było aktywnie zaangażowane w zasadniczo każdy znaczący rozwój polityki szczepień Stanów Zjednoczonych od momentu jej utworzenia (patrz harmonogram). Komitet znacząco ukształtował dodanie wielu nowych szczepionek (takich jak wirusowe zapalenie wątroby typu B, ospy wietrznej i meningokoków) do zalecanych harmonogramów; programy szczepień przeciwko świńskiej grypie w 1976 r. i grypie H1N1 w 2009 r .; usunięcie tiomersalu z większości szczepionek rozpoczynających się w 1999 r .; oraz ocenę niezliczonych innych domniemanych i potwierdzonych obaw dotyczących bezpieczeństwa szczepionek (takich jak te obejmujące szczepionki przeciw krztuścowi z całej komórki i harmonogram szczepień dziecięcych). Przyjęcie podejścia GRADE (ocena zaleceń, ocena, rozwój i ocena) w 2010 r. Usystematyzowało metody oceny dowodów, co stanowi główny element opracowywania zaleceń. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries