Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Posts Tagged ‘lenvitol’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2019

Nadbarwliwa niedokrwistość złośliwa (choroba Biermera) wywiera, zdaniem niektórych, korzystny wpływ na gruźlicę płuc, pomimo że osłabia ustrój. w każdym razie ma nie zaostrzać suchot płuc ani nie rozdniuchiwać gruźlicy wygojonej. Takie działanie niedokrwistości złośliwej tłumaczy się rozmaicie, mianowicie małą ilością tlenu w krwi tych chorych, hemolizą, różnicą typu konstytucyjnego, usposabiającego do suchot płuc i do niedokrwistości złośliwej nadbarwliwej. Dotychczas jednak nie dostarczono niezbitych dowodów na to, że suchoty płuc ulegają poprawie lub wyleczeniu, gdy się dołączy choroba Biermera. Z drugiej strony trudno przyjąć odrębną skłonność konstytucyjną do gruźlicy i do niedokrwistości złośliwej, gdyż gruźlicę płuc stwierdza się dość często u chorych na niedokrwistość złośliwą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lenvitol’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2019

Małżowiny mają niewątpliwie znaczenie dla oceny kierunku, skąd dochodzi głos. Możemy się o tym przekonać w prosty sposób. Jeśli w cichym pokoju ustawimy przed sobą budzik i zamkniemy oczy, będziemy doznawać zupełnie jasnego wrażenia, skąd dochodzi głos, a mianowicie że budzik znajduje się przed nami. Jeśli teraz przystawimy do uszu dłonie, ale w odwrotnym ustawieniu niż to zwykle czynimy, gdy chcemy lepiej słyszeć, to jest do przodu od ujścia przewodów zewnętrznych i wklęsłością dłoni do tyłu, to stwierdzimy natychmiast, że głos budzika stał się nieco cichszy, a po chwili zrobimy drugie spostrzeżenie, że właściwie nie orientujemy się skąd głos dochodzi, z przodu czy z tyłu. Podobną utratę zdolności umiejscawiania głosu zauważymy, jeśli do ujść obu przewodów zewnętrznych przytkniemy rurki szklane kilkocentymetrowej długości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lenvitol’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2019

Ton własny tak małej błony jak błona bębenkowa (gdyby drgała jako całość) jest bardzo wysoki i leżałby praktycznie poza granicą słyszenia (Sevart). Ważną właściwością błon jest to, że łatwo współdrgają z różnymi falami i że bardzo szybko zatracają swe drgania, gdy tylko zniknie podnieta. Inaczej zachowuje się stroik; ten podpadłszy raz we współdrganie, drży długo jeszcze po zniknięciu fali, która go do drgania pobudziła. Mówimy, że stroik ma mały współczynnik tłumienia, błona zaś ma bardzo duży. Dzięki wysokiemu współczynnikowi tłumienia błona może przyjmować i przekazywać szybko następujące po sobie różne pobudzenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lenvitol’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lenvitol’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lenvitol’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lenvitol’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2019

Wrzód drążący, zwłaszcza do trzustki wywołuje silne bóle oraz niszę lub uchyłek w obrazie rentgenowskim. W przypadkach wrzodów drążących do trzustki bóle często rozchodzą się ku tyłowi. Rozpoznanie powikłań w przebiegu wrzodu żołądka opiera się na właściwych obrazach klinicznych, często prócz tego na danych badania radiologicznego. Rozpoznanie różnicowe. Chorobę wrzodową żołądka różnicuje się z niektórymi organicznymi i czynnościowymi jego chorobami oraz z niektórymi chorobami innych narządów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lenvitol’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2019

Niemniej ważną rolę odgrywa jakość pokarmów. W licznych przepisach dietetycznych oparto ją na doświadczeniu: wychodząc z pojęcia pokarmów łatwo strawnych polecano te lub inne pokarmy i uzyskując dobry wynik leczniczy przypisywano go trafnemu doborowi pokarmów. Zwrot w pojęciach o dopuszczalności różnych pokarmów w lecznictwie dietetycznym wrzodu żołądka nastąpił dopiero po zdobyciu wiadomości o ich działaniu na żołądek, opartych na ścisłych badaniach naukowych. Okazało się przy tym, że skuteczność niektórych diet polega wcale nie na trafnym doborze pokarmów, lecz raczej na leczeniu spoczynkowym, połączonym z ciepłymi okładami na brzuchu. I tak np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lenvitol’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2019

Przechodzę zatem na dodatek mięsa powolniej i później niż to poleca Jarceki. Po wprowadzeniu tych zmian dieta Jarockiego okazała się łatwiejsza do zniesienia przez chorych bez uszczerbku dla jej skuteczności i bez nawrotów dolegliwości, które zdarzają się, gdy dietę rozszerza się szybciej, zmuszając do ponownego jej zaostrzenia. W przypadkach wrzodów opornych na leczenie zachowawcze lub często nawracających, a także w ciężkich postaciach przewlekłego wrzodziejącego zapalenia żołądka poleca się leczenie dietetyczne przez zgłębnik jelitowy, co wyłącza żołądek z aktu trawienia na okres 3-4 tygodni. Chorego odżywia się w tym czasie przez zgłębnik jejunalny dra Rehdera. Zgłębnik wprowadza się przez nos na głębokość 120 cm, a więc do jelita czczego, na stałe na 3-4 tygodnie pod kontrolą promieni rentgenowskich i pozostawia się chorego przez cały ten czas w łóżku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lenvitol’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2019

Poprzednio nieznany koronawirus wyizolowano z plwociny 60-letniego mężczyzny, u którego w ostrym zapaleniu płuc i późniejszej niewydolności nerek nastąpił zgon w Arabii Saudyjskiej. Wirus (nazywany HCoV-EMC) replikuje się łatwo w hodowli komórkowej, wytwarzając efekty cytopatyczne zaokrąglania, odrywania i tworzenia syncytium. Wirus reprezentuje nowy gatunek wirusa betakoronowego. Najbliższymi znanymi krewnymi są koronawirusy HKU4 i HKU5. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries