Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2019

Przez wlewanie wody do przewodu zewnętrznego wywołuje się prawie stale u ludzi zdrowych odruch zamknięcia powiek (Kisch). Odruch ten przychodzi do skutku za pomocą nerwu . Brak tego odruchu może wskazywać na zaburzenia VI ośrodkowym układzie nerwowym. Odruchu tego nie należy mylić z powiekowym odruchem akustycznym, tzn. odruchem uszno-powiekowym Preyera. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2019

Odzwężenia organicznego da się kurcz odźwiernika nieraz odróżnić rentgenologicznie za pomocą atropiny lub papaweryny, albo obu tych środków razem. W tym celu podaje się badanemu przez usta na godzinę przed badaniem radiologicznym 0,04-0,08 chlorku papaweryny (papaverinum muriaticumi). Niewykrycie przy takim postępowaniu pozostałości barowej w żołądku po 6 godzinach od podania papki barowej przemawia za kurczem odźwiernika, papaweryna bowiem poraża zakończenia nerwu błędnego i przez to znosi kurcz mięśni gładkich. Niektórzy polecają dodatkowo wstrzyknąć badanemu podskórnie z wieczora oraz przed samym badaniem 0,001-0; 002 siarczanu atropiny (atropinum sulfuricumi), opierając się na tym, że atropina także usuwa kurcz odźwiernika. Atropina jednak czasami, zwłaszcza w przypadkach wrzodów modzelowatych, nie tylko nie zmniejsza kurczu odźwiernika, ale nawet go potęguje. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2019

Toteż jaja, śmietanka i mleko będące podstawą innych diet poleconych w leczeniu wrzodu żołądka i dwunastnicy. W początkowym okresie diety Jareckiego otrzymuje chory przez 10 dni tylko surowe, niezbite białka jaj kurzych oraz masło deserowe (bez soli). Białka jaj spożywa chory na czczo, a masło dopiero po upływie 8 godzin. Jest to zatem dieta białkowo-tłuszczowa. Na pierwszy dzień podaje się białko jednego jaja i łyżkę stołową masła, a następnie dodaj e się z każdym dniem białko jednego jaja i łyżkę stołową masła, tak iż na dziesiąty dzień chory otrzymuje rano na czczo surowe białko 10 jaj, a po upływie 8 godzin 10 łyżek stołowych masła, w kilku porcjach w półgodzinnych odstępach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2019

Testy chi-kwadrat Mantela-Haenszela wykorzystano do dostosowania do efektów ośrodka badawczego. Efekty leczenia po 30 dniach wyrażono jako iloraz szans i 95% przedział ufności. W 12-miesięcznym punkcie końcowym skonstruowano krzywe Kaplana-Meiera, a grupy badane porównano z wykorzystaniem testu log-rank. Współczynniki zagrożenia i przedziały ufności 95% uzyskane z modelu proporcjonalnych hazardów Coxa podano dla wyniku złożonego i poszczególnych składników. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2019

Śmiertelność i śmiertelność krótkoterminowa po wyłączeniu pompy i pompy CABG były podobne w niedawnym badaniu z udziałem 4752 pacjentów o mieszanym profilu ryzyka operacyjnego (badanie rewaskularyzacji CABG Off lub On Pump Revascularization Study [CORONARY]). W niemieckim badaniu przeprowadzonym metodą pomijanie tętnic wieńcowych u pacjentów w podeszłym wieku (GOPCABE) badano wyłącznie pacjentów w wieku 75 lat i starszych. Biorąc pod uwagę dużą częstość występowania chorób współistniejących w tej populacji, spodziewaliśmy się, że badanie to wyjaśni potencjalną korzyść z CABG stosowanego bez pompy u pacjentów wysokiego ryzyka.
Metody
Projekt badania i nadzór
Badanie GOPCABE było randomizowanym, kontrolowanym, wieloośrodkowym badaniem przeprowadzonym w 12 niemieckich instytucjach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2019

Chociaż liczba zdyskontowanych zdarzeń była niewielka, różnica ta mogłaby stanowić pośredni dowód selektywnego zgłaszania potencjalnych zdarzeń, ze względu na otwarty charakter badania: łagodne lub przejściowe zdarzenia u pacjentów w grupie zamykającej mogły być rzadziej zgłaszane niż zdarzenia w grupie leczenia medycznego, jeśli badacze lub pacjenci byli przekonani, że pomyślne zamknięcie otworu nosowego owalu zmniejsza ryzyko kolejnego zdarzenia. W dwóch innych badaniach porównano zamknięcie otworu nosowego owalu z leczeniem farmakologicznym w celu wtórnego zapobiegania zatorowi kryptogennemu. ZAKOŃCZENIE I (ocena systemu zamknięcia przegrody STARFlex u pacjentów z udarem i / lub przemijającym atakiem niedokrwiennym z powodu rzekomego zatoru paradoksalnego za pośrednictwem patentowego otworu kurzego Ovale), którego wyniki opublikowano w marcu 2012,25, miało podobne złożony punkt końcowy do tego w naszym badaniu: udar lub TIA w ciągu 2 lat, śmierć z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 30 dni, a śmierć z przyczyn neurologicznych z 31 dni do 2 lat. Szacowany współczynnik ryzyka dla pierwotnego złożonego punktu końcowego w grupie zamykającej w porównaniu z grupą leczenia medycznego wynosił 0,78 (95% CI, 0,45 do 1,35). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2019

Następnie kolejne 22 osoby z grupy medyczno-terapeutycznej przeszły do grupy zamykającej. Mediana czasu zamknięcia otworu nosowego u 28 pacjentów, którzy przeszli z grupy medyczno-terapeutycznej, wynosiła 8,8 miesiąca (odległość międzykwartylowa, 1,2 do 26,4) (ryc. S3 w Dodatku uzupełniającym). Przyczyny tego przejścia obejmowały preferencje pacjenta (19 pacjentów), udar mózgu (u 4 pacjentów), TIA (u 2 pacjentów) i preferencje lekarza (u 3 pacjentów). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2019

Federalna poprawa szkolnych posiłków stanowiła kluczowe zwycięstwo – ale teraz są atakowane. Jako pediatrzy obawiamy się, że atak ten osłabia zdolność szkół do promowania zachowań prozdrowotnych i stanowi dezinwestycje w zakresie zdrowia dzieci. Tej wiosny, Amerykańska Akademia Pediatrii, American Heart Association, Academy of Nutrition and Dietetics oraz ponad 200 innych organizacji dołączyły do First Lady Michelle Obama i Sekretarza Rolnictwa Tom Vilsack w przeciwstawieniu się wyzwaniom związanym z nowymi standardami szkolno-żywieniowymi . Chociaż obecni przywódcy SNA są rzecznikami zwolenników wycofywania i zrzeczeń, grupa 19 byłych prezydentów SNA sprzeciwia się zrzeczeniu.
Możemy pomóc zapewnić amerykańskim dzieciom dostęp do zdrowej żywności i zmniejszyć ryzyko otyłości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2019

Pozostała luka dostosowawcza sugeruje, że chociaż mamy 5 lat na ożywienie, gospodarka nadal wywiera presję na obniżenie wydatków na ochronę zdrowia. Co ta tendencja wskazuje na wydatki na zdrowie do końca 2014 roku. Chociaż nadal istnieje znaczna niepewność, projekcja CMS 9 milionów nowo ubezpieczonych dorosłych wydaje się zgodna z najnowszymi dowodami. Ten wzrost zasięgu powinien zwiększyć tempo wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną o 5%. Jak argumentowałem powyżej, wydaje się, że przedwczesne jest oczekiwanie jakiegokolwiek wzrostu netto wydatków na zdrowie związanych ze wzrostem gospodarczym. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries