Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Przez wlewanie wody do przewodu zewnętrznego wywołuje się prawie stale u ludzi zdrowych odruch zamknięcia powiek (Kisch). Odruch ten przychodzi do skutku za pomocą nerwu . Brak tego odruchu może wskazywać na zaburzenia VI ośrodkowym układzie nerwowym. Odruchu tego nie należy mylić z powiekowym odruchem akustycznym, tzn. odruchem uszno-powiekowym Preyera. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Odzwężenia organicznego da się kurcz odźwiernika nieraz odróżnić rentgenologicznie za pomocą atropiny lub papaweryny, albo obu tych środków razem. W tym celu podaje się badanemu przez usta na godzinę przed badaniem radiologicznym 0,04-0,08 chlorku papaweryny (papaverinum muriaticumi). Niewykrycie przy takim postępowaniu pozostałości barowej w żołądku po 6 godzinach od podania papki barowej przemawia za kurczem odźwiernika, papaweryna bowiem poraża zakończenia nerwu błędnego i przez to znosi kurcz mięśni gładkich. Niektórzy polecają dodatkowo wstrzyknąć badanemu podskórnie z wieczora oraz przed samym badaniem 0,001-0; 002 siarczanu atropiny (atropinum sulfuricumi), opierając się na tym, że atropina także usuwa kurcz odźwiernika. Atropina jednak czasami, zwłaszcza w przypadkach wrzodów modzelowatych, nie tylko nie zmniejsza kurczu odźwiernika, ale nawet go potęguje. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Toteż jaja, śmietanka i mleko będące podstawą innych diet poleconych w leczeniu wrzodu żołądka i dwunastnicy. W początkowym okresie diety Jareckiego otrzymuje chory przez 10 dni tylko surowe, niezbite białka jaj kurzych oraz masło deserowe (bez soli). Białka jaj spożywa chory na czczo, a masło dopiero po upływie 8 godzin. Jest to zatem dieta białkowo-tłuszczowa. Na pierwszy dzień podaje się białko jednego jaja i łyżkę stołową masła, a następnie dodaj e się z każdym dniem białko jednego jaja i łyżkę stołową masła, tak iż na dziesiąty dzień chory otrzymuje rano na czczo surowe białko 10 jaj, a po upływie 8 godzin 10 łyżek stołowych masła, w kilku porcjach w półgodzinnych odstępach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Testy chi-kwadrat Mantela-Haenszela wykorzystano do dostosowania do efektów ośrodka badawczego. Efekty leczenia po 30 dniach wyrażono jako iloraz szans i 95% przedział ufności. W 12-miesięcznym punkcie końcowym skonstruowano krzywe Kaplana-Meiera, a grupy badane porównano z wykorzystaniem testu log-rank. Współczynniki zagrożenia i przedziały ufności 95% uzyskane z modelu proporcjonalnych hazardów Coxa podano dla wyniku złożonego i poszczególnych składników. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Śmiertelność i śmiertelność krótkoterminowa po wyłączeniu pompy i pompy CABG były podobne w niedawnym badaniu z udziałem 4752 pacjentów o mieszanym profilu ryzyka operacyjnego (badanie rewaskularyzacji CABG Off lub On Pump Revascularization Study [CORONARY]). W niemieckim badaniu przeprowadzonym metodą pomijanie tętnic wieńcowych u pacjentów w podeszłym wieku (GOPCABE) badano wyłącznie pacjentów w wieku 75 lat i starszych. Biorąc pod uwagę dużą częstość występowania chorób współistniejących w tej populacji, spodziewaliśmy się, że badanie to wyjaśni potencjalną korzyść z CABG stosowanego bez pompy u pacjentów wysokiego ryzyka.
Metody
Projekt badania i nadzór
Badanie GOPCABE było randomizowanym, kontrolowanym, wieloośrodkowym badaniem przeprowadzonym w 12 niemieckich instytucjach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Trudno jest izolować i opiekować się pacjentami z EVD, nie dlatego, że choroba jest szczególnie zakaźna lub wirus jest szczególnie odporny, ale dlatego, że pojedyncze wyniszczenie może być katastrofalne. Ani ujemny przepływ powietrza, ani specjalne respiratory nie są niezbędne; skrupulatna dbałość o suknię, rękawiczki, maskę i ochronę oczu oraz ogromną ostrożność przy zdejmowaniu sprzętu ochronnego są kluczowe. Ulepszona kontrola zakażeń szpitalnych w całym regionie zapobiegałaby znacznej liczbie przypadków EVD i innych chorób. Mydła i woda lub alkoholowe środki do dezynfekcji rąk łatwo rozrywają otoczkę tego jednoniciowego wirusa RNA, a odkażanie za pomocą rozcieńczonego wybielacza jest skuteczne i łatwo dostępne nawet w odległych miejscach. Zapewnienie opieki podtrzymującej, w szczególności zarządzanie płynem i elektrolitem oraz leczenie nadkażeń bakteryjnych, może znacznie poprawić przeżywalność. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Ponieważ wirus Ebola został po raz pierwszy zidentyfikowany w 1976 roku, żadne wcześniejsze epidemie wirusa Ebola nie były tak duże i trwałe jak obecna epidemia, a żadna nie rozprzestrzeniła się poza Afrykę Wschodnią i Środkową.13 Do tej pory ponad 1000 osób, w tym wielu pracowników służby zdrowia, miało zostały zabite przez wirusa Ebola (EVD) w 2014 roku, a liczba przypadków w obecnym wybuchu przekracza liczbę z wszystkich wcześniejszych epidemii łącznie. Pośrednie skutki obejmują zakłócenie standardowej opieki medycznej, w tym w przypadku powszechnych i śmiertelnych warunków, takich jak malaria, oraz znaczne straty gospodarcze, brak bezpieczeństwa i zakłócenia społeczne w krajach, które już walczyły o odzyskanie siły po dziesięcioleciach wojny. Epidemia rozprzestrzeniła się na gęsto zaludnione Lagos, Nigerię, jest niepokojąca, a sytuacja tam szybko się zmienia. Lagos ma populację porównywalną do populacji Gwinei, Sierra Leone i Liberii, a znalezienie tam pierwszych skutecznych miejsc izolacji i leczenia zajęło blisko dwa tygodnie. Od tamtej pory Nigeria znacznie poprawiła swoją odpowiedź, ale nie wiadomo, czy podjęła ona działania w celu powstrzymania wybuchu epidemii. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Kilka innych leków znajduje się na wcześniejszych etapach rozwoju, a niektóre leki zatwierdzone do innych wskazań, które mają znane profile bezpieczeństwa w dawkach klinicznie stosowanych, w tym chlorochinę i imatynib, wykazały aktywność przeciwko EV in vitro6, aw niektórych przypadkach w modelach gryzoni. Obecna sytuacja, chociaż krystalizuje stosunkowo powszechne problemy z równoważeniem dostępu do agentów badawczych z potrzebą odpowiedzi na pytanie o to, co działa, jest jednak wysoce nietypowa: ostry wybuch przerażającej, często śmiertelnej choroby, wysokiego ryzyka dla pracowników służby zdrowia i ich rodzin, brak znanych skutecznych metod leczenia i kusząca sugestia korzyści z leku, który nie był wcześniej podawany ludziom, ale w bardzo ograniczonej podaży. Ponadto, w tym czasie, znacząca kliniczna ocena takich nowych terapii prawdopodobnie będzie możliwa tylko w krajach, w których wystąpił wybuch choroby, gdzie wyzwanie jest skomplikowane nie tylko przez naglące potrzeby kryzysu w zakresie opieki zdrowotnej i braku infrastruktury badań klinicznych ale także przez historię i nieufność. W gorączce tej chwili musimy myśleć zarówno starannie, jak i humanistycznie.
Grupa etyków pilnie zwołanych przez Światową Organizację Zdrowia, aby rozważyć kwestie dostępu do eksperymentalnych terapii, stwierdziła zarówno, że etyczne jest oferowanie niesprawdzonych interwencji o nieznanej dotąd skuteczności i niekorzystnych skutkach oraz że moralny obowiązek należy ocenić te interwencje w najlepszych możliwych badaniach klinicznych (www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-ethical-review-summary/en). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lorinden n’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Pozostała luka dostosowawcza sugeruje, że chociaż mamy 5 lat na ożywienie, gospodarka nadal wywiera presję na obniżenie wydatków na ochronę zdrowia. Co ta tendencja wskazuje na wydatki na zdrowie do końca 2014 roku. Chociaż nadal istnieje znaczna niepewność, projekcja CMS 9 milionów nowo ubezpieczonych dorosłych wydaje się zgodna z najnowszymi dowodami. Ten wzrost zasięgu powinien zwiększyć tempo wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną o 5%. Jak argumentowałem powyżej, wydaje się, że przedwczesne jest oczekiwanie jakiegokolwiek wzrostu netto wydatków na zdrowie związanych ze wzrostem gospodarczym. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries