Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Posts Tagged ‘onkolmed’

GRUZLICA PŁUC OSOB OTYŁYCH (TUBERCULOSIS PULMONUM ADbOSA)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

U osób otyłych zdarzają się wszystkie postaci gruźlicy płuc, mają one jednak znamienną cechę, dla której gruźlicę tę wyodrębnioną pod mianem: gruźlica płuc osób otyłych. W naszym piśmiennictwie poświęcił jej piękną pracę Stefan Rudzki. Cechę charakterystyczną gruźlicy płuc osób otyłych stanowi jej przebieg bez objawów toksycznych albo z objawami toksycznymi bardzo nieznacznymi i tylko przejściowymi. W obrazie klinicznym uderzają przede wszystkim nad- mierny stan odżywienia rażąco kontrastujący z rozległymi nieraz zmianami w plucach i dobra budowa kośćca, w szczególności klatki piersiowej, oraz mięśni. Nadmierna waga ciała nieraz się obniża w okresach nawałów choroby, lecz niewiele, i wyrównywa się szybko. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘onkolmed’

GRUZLICA PŁUC OSOB OTYŁYCH (TUBERCULOSIS PULMONUM ADbOSA)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Rozpoznanie gruźlicy płuc osób otyłych opiera się na tych samych podstawach, co rozpoznanie gruźlicy płuc w ogóle. By choroby nie przeoczyć, trzeba pamiętać, że kwitnący wygląd chorych oraz otyłość nie wykluczają gruźlicy nawet z rozległymi zmianami w płucach. Rokowanie. Rozlegle zmiany w płucach i częste krwotoki płucne rokują w gruźlicy płuc osób otyłych nie pewnie ze względu na możliwość obfitego śmiertelnego krwotoku. Zresztą zaś sprawa trwa zwykle latami, nie pogarszając wybitniej stanu podmiotowego chorych ani nie przeszkadzając im w pracy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘onkolmed’

GRUZLICA PŁUC OSOB OTYŁYCH (TUBERCULOSIS PULMONUM ADbOSA)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W statystyce E. Steffena lekka cukrzyca była skojarzona z gruźlicą płuc tylko w 8,7% (w 8 przypadkach na 92 przypadki cukrzycy), a średnio ciężka i ciężka – w 39% (w 25 na 64). W statystyce M. Labbego częstość skojarzenia cukrzycy i gruźlicy płuc w przypadkach z praktyki prywatnej wynosi 5,2%, a w przypadkach .szpitalnych jako cięższych – 12%. Skojarzenie cukrzycy z gruźlicą płuc zdarza się w każdym wieku, częściej jednak po 40 roku życia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘onkolmed’

GRUZLICA PŁUC OSOB OTYŁYCH (TUBERCULOSIS PULMONUM ADbOSA)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Rokowanie w ostrej gruźlicy płuc u chorych na cukrzycę jest niepomyślne: chorzy umierają zwykle przed. upływem 6 miesięcy. W przewlekłych postaciach leczeniem można przedłużyć życie do, 2-4 Jat. Badanie szybkości opadania krwinek w krwi ma dla rokowania takie samo znaczenie, jak w gruźlicy płuc u chorych nie cukrzycowych. Leczenie w gruźlicy płuc u chorych na cukrzycę polega na leczeniu higieniczno-dietetycznym i insulinowym, skojarzonym w przypadkach zajęcia jednego płuca ze skłonnością do rozpadu z wczesnym leczeniem odprężająco-uciskowym (odmą opłucną leczniczą). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘onkolmed’

GRUZLICA PŁUC OSOB OTYŁYCH (TUBERCULOSIS PULMONUM ADbOSA)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Rozwój ubezpieczeń społecznych spowodował konieczność częstego orzekania przez lekarzy, czy ubezpieczona osoba jest zdolna do wykonywania czynności zawodowych i zarobkowych. Częsty ku temu powód daje gruźlica płuc. W Stałej Komisji Lekarskiej Kasy Chorych dzielnicy centralnej. m. st. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘onkolmed’

GRUZLICA PŁUC OSOB OTYŁYCH (TUBERCULOSIS PULMONUM ADbOSA)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

By orzeczenie było słuszne, nieodzowny warunek stanowi dokładna znajomość kliniki gruźlicy płuc. Prócz wymienionych trzech składowych rozpoznania, przy orzekaniu należy uwzględnić także zawód chorego i warunki jego pracy. W orzecznictwie społecznym wchodzi w rachubę tylko ten zawód, który chory wykonuje. Do ciężkich zawodów w gruźlicy płuc należą takie, które wymagają dużych wysiłków fizycznych, jak np. praca w ciężkim przemyśle, praca kowala, tragarza i in. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘onkolmed’

GRUZLICA PŁUC OSOB OTYŁYCH (TUBERCULOSIS PULMONUM ADbOSA)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przez wlewanie wody do przewodu zewnętrznego wywołuje się prawie stale u ludzi zdrowych odruch zamknięcia powiek (Kisch). Odruch ten przychodzi do skutku za pomocą nerwu . Brak tego odruchu może wskazywać na zaburzenia VI ośrodkowym układzie nerwowym. Odruchu tego nie należy mylić z powiekowym odruchem akustycznym, tzn. odruchem uszno-powiekowym Preyera. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘onkolmed’

GRUZLICA PŁUC OSOB OTYŁYCH (TUBERCULOSIS PULMONUM ADbOSA)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Fale głosowe mogą dotrzeć do ucha wewnętrznego w czworaki sposób: 1) przez błonę bębenkową i łańcuch kosteczek słuchowych do okienka owalnego; 2) przez błonę bębenkową zostaje pobudzone do ciągania powietrze w uchu środkowym, a fale głosowe przechodzące przez powietrze ucha środkowego uderzają o wewnętrzną ścianę ucha środkowego, a przede wszystkim uderzają o miejsce najbardziej dla tego mechanizmu dostępne, tj. , okienko okrągłe. Fale te pobudzają do drgania okienko okrągłe zupełnie w ten sam sposób, jak fale nadchodzące przez przewód zewnętrzny wprawiają w drganie błonę bębenkową; 3) fale głosowe wprawiają w drganie ściany przewodu zewnętrznego, przechodzą z kolei na dalsze części kości skroniowej i docierają do błędnika; 4) fale głosowe uderzając o czaszkę wprawiają we współdrganie różne jej części (zatoki boczne nosa zdają się tu mieć szczególniejsze znaczenie), a z kolei drgania te dochodzą poprzez kość skalistą do błędnika. Drogę określamy 1) i 2) jako przewodnictwo powietrzne, drogę 3) i 4) jako przewodnictwo kostne. W warunkach prawidłowych droga pierwsza ma u człowieka największe znaczenie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘onkolmed’

GRUZLICA PŁUC OSOB OTYŁYCH (TUBERCULOSIS PULMONUM ADbOSA)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Spodziectwo z ujściem cewki w okolicy prąciowo-kroczowej lub kroczowej. W przypadkach tych ujście cewki moczowej znajduje się blisko odbytu. Szczątkowe prącie jest zgięte łukowato ku dołowi, a silny, ścięgnisty zrost łączy żołędż z okolicą ujścia cewki. Ze względu na niedokształcenie rozwojowe prącie przypomina łechtaczkę i dlatego można wówczas mówić o obojnactwie rzekomym; oczywiście, takiej łechtaczki rzekomej nie należy usuwać. Cewkę moczową można wytworzyć operacyjnie ze skóry okolicznej: a) ze skóry prącia; postępowanie jest łatwe technicznie, lecz brak materiału do plastyki może powodować nadmierne napięcie i powstawanie przetok, b) napletek jest najlepszym materiałem do wytworzenia cewki, gdyż nie ma owłosienia i jest oporny na działanie moczu, lecz nie zawsze wystarcza do odtworzenia całej cewki, c) skóra moszny dostarcza materiału w dostatecznej ilości, jednak dookoła włosów powstają w wytworzonej cewce złogi i oskorupienia (po wygojeniu się cewki można stosować naświetlanie promieniami Roentgena w celu usunięcia włosów). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘onkolmed’

GRUZLICA PŁUC OSOB OTYŁYCH (TUBERCULOSIS PULMONUM ADbOSA)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Blaszki napletka łączymy szwami węzełkowymi katgutowymi ; linię szwów przysypujemy u dorosłych wioformem, a pomiędzy napletek i żołądź wkładamy wąski pasek gazy wioformowej. Ze względu na dużą wrażliwość napletka na ból nakładamy na koniec prącia gruby opatrunek z waty umocowując go przylepcem do skóry trzonu prącia. Rano i wieczorem podajemy czopek przeciwbólowy, a w razie bolesnych nocnych wzwodów prącia stosujemy zimne okłady z roztworu octanu glinowego. U dzieci zamiast dużego opatrunku owijamy prącie płatkiem gazy, którą zwilżamy kilka razy dziennie roztworem octanu ołowiowego. Po pięciu dniach można usunąć szwy. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries