Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Posts Tagged ‘playernotes’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Prócz obowiązującego mianownictwa postaci chorobowych wprowadza się następującą klasyfikację gruźlicy. Gruźlica pierwotna. Należy tu zaliczyć pierwotną zmianę gruźliczą (pierwotne ognisko gruźlicze) oraz pierwotny zespół gruźliczy (gruźlica pierwotna płucno-gruczołowa) występujący u dzieci. Dalej należy tu zaliczyć naciek okołoogniskowy pierwotny i niedodmę płuca pierwotną (epituberculosis) oraz gruźlicę płuc serowatą pierwotną u dzieci. U dorosłych ze względu na trudności rozpoznawcze, związane z rzadkością występowania pierwotnych zmian gruźliczych, zmiany te są zwykle rozpoznawane i zaliczane do innych grup szczegółowej klasyfikacji, zależnie od ich wyglądu w obrazie radiologicznym i charakteru klinicznego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘playernotes’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Polski Związek Przeciwgruźliczy opracował osobne znaki w celu ujednostajnienia i uproszczenia pracy technicznej lekarzy w poradniach szpitalach oraz w celu szybszej orientacji w zmianach w zakresie płuc. Przy pomocy tych znaków zapisuje się na osobnych schematach ważniejsze zmiany, które stwierdza się obmacywaniem, opukiwaniem i osłuchiwaniem klatki piersiowej. Zmiany wykryte obmacywaniem, zapisuje się na odpowiednim poziomie linii granicznej. Mianowicie znak oznaczony przez 1 na tej linii jest wyrazem wzmożonego drżenia piersiowego, znak 2 – drżenia piersiowego osłabionego, znak 3 – drżenia piersiowego zniesionego. Zmiany opukowe zapisuje się na odpowiednim poziomie w przestrzeni E znajdującej się między linią graniczną B a linią pomocniczą A rysując dokładnie kształt stłumienia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘playernotes’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Sprawozdawczość poradni przeciwgruźliczych prowadzą wszystkie te poradnie, które: – posiadają własny aparat rentgenowski lub korzystają stale z aparatu innej instytucji, – mają lekarza rozpoznającego gruźlicę i udzielającego porad chorym na gruźlice oraz pielęgniarkę, która wykonuje wywiady domowe. Wojew0dzkie poradnie przeciwgruźlicze prowadzą sprawozdawczość poradni przeciwgruźliczej rejonowej, o ile ją posiadają, i nadto wykonują zestawienia liczbowe półroczne i roczne z półrocznych i rocznych sprawozdań poradni przeciwgruźliczych na terenie województwa oraz własnej działalności konsultacyjnej i inspekcyjnej. Sprawozdania półroczne i roczne z poradni przeciwgruźliczej po- winny być wykonane w 3 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w poradni, drugi należy wysłać do Prezydium właściwej Powiatowej (Miejskiej) Rady Narodowej, zaś trzeci do Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej dla fachowego wykorzystania. Prezydium Powiatowej (Miejskiej) Rady Narodowej sporządza zestawienie wybranych elementów, przesyła je wraz z załącznikami do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej półroczne w terminie 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego, roczne w terminie 20 dni. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej po otrzymaniu zestawień powiatowych wraz z załącznikami sprawdza dokładność i kompletność materiału i sporządza zestawienie dla całego województwa, które przesyła do Ministerstwa Zdrowia – półroczne w terminie 25 dni, a roczne – 30 dni po upływie okresu sprawozdawczego, przy czym wykorzystane załączniki (sprawozdania z poradni przeciwgruźliczych) przesyła do Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘playernotes’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Należy tu zaliczać inne choroby gruźlicze niewymienione, jak np. gruźlica nerek, gruźlica otrzewnej, gruźlica jelit stwierdzona niewątpliwie na podstawie badania rentgenowskiego lub biopsji, gruźlica narządów rodnych, gruźlica oka; gruźlicy krtani, występującej w ciężkiej gruźlicy płuc nie należy oddzielnie wyliczać w statystyce, należy ją ,jednak wymieniać w rozpoznaniu, jako powikłanie gruźlicy płuc. Lokalizację i rozległość zmian gruźliczych w płucach należy zaznaczać liczbami w postaci ułamka napisanego po rozpoznaniu zasadniczej postaci gruźlicy. W tym celu powierzchnię każdego płuca dzieli się na trzy pola oznaczone cyframi: 1. pole górne, 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘playernotes’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zalicza się tu postaci gruźlicy charakteryzujące się istnieniem ognisk gruźliczych drobnych i średnich na ograniczonej powierzchni pola płucnego, zajmującej jedno lub dwa sąsiadujące międzyżebrza. Czasem zdarzają się obustronne ograniczone ogniskowe zmiany gruźlicze, zlokalizowane niesymetrycznie w dwu różnoimiennych polach płucnych. Tu należy zaliczyć drobne ogniskowe ograniczone procesy bez objawów klinicznych i, ograniczenia zdolności do pracy. Jeżeli proces postępuje i ogniska mają skłonność do zlewania się i rozpadu, postać ta przechodzi w przewlekłą (podostrą) wielkoogniskową gruźlicę płuc lub jamistą gruźlicę płuc. Przewlekła gruźlica płuc wieloogniskowa. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘playernotes’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘playernotes’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Po wyosobnieniu powrózka nasiennego jak w operacji przepukliny wytaczamy ostrożnie jądro wraz z osłonką; przed usunięciem nacinamy wolną krawędź jądra cięciem długości 2 – 3 cm i oglądamy powierzchnię przekroju. W razie wątpliwości rozpoznawczych pobieramy wycinek próbny w celu natychmiastowego zbadania histologicznego (skrawka mrożonego) przez doświadczonego anatomopatologa. Po stwierdzeniu, że nowotwór jest złośliwy, nakładamy na powrózek nasienny wysoko dwie pary kleszczyków Kochera i przecinamy powrózek prądem tnącym, a kikut powrózka podwiązujemy dwukrotnie katgutem. Po zagojeniu się rany operacyjnej naświetlamy intensywnie przestrzeń pozaotrzewnową promieniami Roentgena, a prócz tego podajemy dwa razy tygodniowo po 5 mg testosteronu do ogólnej dawki 150 – 180 mg. Co 3 miesiące sprawdzamy :poziom prolanu A w moczu i robimy próbę Aschheima-Zondeka. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘playernotes’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Spodziectwo z ujściem cewki w okolicy prąciowo-kroczowej lub kroczowej. W przypadkach tych ujście cewki moczowej znajduje się blisko odbytu. Szczątkowe prącie jest zgięte łukowato ku dołowi, a silny, ścięgnisty zrost łączy żołędż z okolicą ujścia cewki. Ze względu na niedokształcenie rozwojowe prącie przypomina łechtaczkę i dlatego można wówczas mówić o obojnactwie rzekomym; oczywiście, takiej łechtaczki rzekomej nie należy usuwać. Cewkę moczową można wytworzyć operacyjnie ze skóry okolicznej: a) ze skóry prącia; postępowanie jest łatwe technicznie, lecz brak materiału do plastyki może powodować nadmierne napięcie i powstawanie przetok, b) napletek jest najlepszym materiałem do wytworzenia cewki, gdyż nie ma owłosienia i jest oporny na działanie moczu, lecz nie zawsze wystarcza do odtworzenia całej cewki, c) skóra moszny dostarcza materiału w dostatecznej ilości, jednak dookoła włosów powstają w wytworzonej cewce złogi i oskorupienia (po wygojeniu się cewki można stosować naświetlanie promieniami Roentgena w celu usunięcia włosów). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘playernotes’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Następnie ściągamy silnie napletek do tyłu i w ten sposób w miejscu cięć powstają rozwarte rany kształtu równoległoboków, które zszywamy pojedynczymi szwami katgutowymi. Opatrunek jest zbędny. Rodziców pouczamy, że mają ściągać dziecku silnie napletek co trzeci dzień. W tej postaci stulejki cel zabiegu polega na równoczesnym usunięciu. nadmiaru napletka i usunięciu zwężenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘playernotes’

MIANOWNICTWO I KLASYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA GRUŹLICY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

ZADZIERZGNIĘCIE ZOŁĘDZI Zadzierzgnięcie żołędzi powstaje wówczas, gdy zbyt wąski napletek ściągnięty nagle do. tyłu nie daje się odprowadzić z powrotem wskutek obrzęku żołędzi i obwodowej części napletka. W takich przypadkach bezkrwawe odprowadzenie napletka udaje się dopiero po dokładnym uciskaniu żołędzi ze wszystkich stron, co równa się wymieszeniu obrzęku. Zabieg ten wymaga dużo cierpliwości – inaczej odprowadzenie bezkrwawe nie uda się; po usunięciu obrzęku naciągamy napletek kciukiem i palcem wskazującym lewej ręki naciskając. równocześnie żołądź w przeciwnym kierunku kciukiem i innymi palcami ręki prawej. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries