Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Posts Tagged ‘sanatorium uzdrowiskowe solinka’

Stomatolog – prywatnie czy na fundusz?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

polski-dentysta-w-peterborough1[1]Mimo że na wielu gabinetach stomatologicznych widnieją znaki Narodowego Funduszu Zdrowia, większość z nich świadczy głównie usługi prywatne. Pacjenci często zastanawiają się, który sposób finansowania leczenia wybrać. Warto wiedzieć, że państwo gwarantuje osobom cierpiącym na problemy stomatologiczne określony zakres zabiegów, ściśle reglamentowany. Pozostałe zaoferuje jedynie prowadzący prywatną praktykę dentysta. Kraków pełen jest placówek, które np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sanatorium uzdrowiskowe solinka’

Stomatolog – prywatnie czy na fundusz?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

zolte-zeby-cb2f3e8067e06d6e3d04f2705a24c462_b3777c[1]Zmiany dotyczące przepisów związanych ze sprzedażą papierosów nałożyły na producentów obowiązek ostrzegania o ich negatywnym wpływie na zdrowie. Pojawiły się m.in. ostrzeżenia dotyczące ryzyka nowotworów jamy ustnej. Palenie tytoniu powoduje również zwiększenie ilości osadu na zębach, zaburza funkcjonowanie błony śluzowej jamy ustnej, wpływa negatywnie na zapach z ust i ryzyko wystąpienia chorób przyzębia. Czy z tymi problemami pomóc może jedynie krótki zabieg, który wykona dentysta? Kraków cierpi z powodu smogu, a palacze podobne szkody wyrządzają sobie przy pomocy dymu papierosowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sanatorium uzdrowiskowe solinka’

Stomatolog – prywatnie czy na fundusz?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

U osób otyłych zdarzają się wszystkie postaci gruźlicy płuc, mają one jednak znamienną cechę, dla której gruźlicę tę wyodrębnioną pod mianem: gruźlica płuc osób otyłych. W naszym piśmiennictwie poświęcił jej piękną pracę Stefan Rudzki. Cechę charakterystyczną gruźlicy płuc osób otyłych stanowi jej przebieg bez objawów toksycznych albo z objawami toksycznymi bardzo nieznacznymi i tylko przejściowymi. W obrazie klinicznym uderzają przede wszystkim nad- mierny stan odżywienia rażąco kontrastujący z rozległymi nieraz zmianami w plucach i dobra budowa kośćca, w szczególności klatki piersiowej, oraz mięśni. Nadmierna waga ciała nieraz się obniża w okresach nawałów choroby, lecz niewiele, i wyrównywa się szybko. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sanatorium uzdrowiskowe solinka’

Stomatolog – prywatnie czy na fundusz?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Rozpoznanie gruźlicy płuc osób otyłych opiera się na tych samych podstawach, co rozpoznanie gruźlicy płuc w ogóle. By choroby nie przeoczyć, trzeba pamiętać, że kwitnący wygląd chorych oraz otyłość nie wykluczają gruźlicy nawet z rozległymi zmianami w płucach. Rokowanie. Rozlegle zmiany w płucach i częste krwotoki płucne rokują w gruźlicy płuc osób otyłych nie pewnie ze względu na możliwość obfitego śmiertelnego krwotoku. Zresztą zaś sprawa trwa zwykle latami, nie pogarszając wybitniej stanu podmiotowego chorych ani nie przeszkadzając im w pracy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sanatorium uzdrowiskowe solinka’

Stomatolog – prywatnie czy na fundusz?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W statystyce E. Steffena lekka cukrzyca była skojarzona z gruźlicą płuc tylko w 8,7% (w 8 przypadkach na 92 przypadki cukrzycy), a średnio ciężka i ciężka – w 39% (w 25 na 64). W statystyce M. Labbego częstość skojarzenia cukrzycy i gruźlicy płuc w przypadkach z praktyki prywatnej wynosi 5,2%, a w przypadkach .szpitalnych jako cięższych – 12%. Skojarzenie cukrzycy z gruźlicą płuc zdarza się w każdym wieku, częściej jednak po 40 roku życia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sanatorium uzdrowiskowe solinka’

Stomatolog – prywatnie czy na fundusz?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Rokowanie w ostrej gruźlicy płuc u chorych na cukrzycę jest niepomyślne: chorzy umierają zwykle przed. upływem 6 miesięcy. W przewlekłych postaciach leczeniem można przedłużyć życie do, 2-4 Jat. Badanie szybkości opadania krwinek w krwi ma dla rokowania takie samo znaczenie, jak w gruźlicy płuc u chorych nie cukrzycowych. Leczenie w gruźlicy płuc u chorych na cukrzycę polega na leczeniu higieniczno-dietetycznym i insulinowym, skojarzonym w przypadkach zajęcia jednego płuca ze skłonnością do rozpadu z wczesnym leczeniem odprężająco-uciskowym (odmą opłucną leczniczą). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sanatorium uzdrowiskowe solinka’

Stomatolog – prywatnie czy na fundusz?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Rozwój ubezpieczeń społecznych spowodował konieczność częstego orzekania przez lekarzy, czy ubezpieczona osoba jest zdolna do wykonywania czynności zawodowych i zarobkowych. Częsty ku temu powód daje gruźlica płuc. W Stałej Komisji Lekarskiej Kasy Chorych dzielnicy centralnej. m. st. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sanatorium uzdrowiskowe solinka’

Stomatolog – prywatnie czy na fundusz?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

By orzeczenie było słuszne, nieodzowny warunek stanowi dokładna znajomość kliniki gruźlicy płuc. Prócz wymienionych trzech składowych rozpoznania, przy orzekaniu należy uwzględnić także zawód chorego i warunki jego pracy. W orzecznictwie społecznym wchodzi w rachubę tylko ten zawód, który chory wykonuje. Do ciężkich zawodów w gruźlicy płuc należą takie, które wymagają dużych wysiłków fizycznych, jak np. praca w ciężkim przemyśle, praca kowala, tragarza i in. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sanatorium uzdrowiskowe solinka’

Stomatolog – prywatnie czy na fundusz?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jeśli na błonie bębenkowej umieścimy kropelkę tuszu, to kropla ta wędruje (w ciągu tygodni) ku obwodowi błony, przechodzi potem na przewód zewnętrzny i zbliża się wreszcie ku jego ujściu.
Nabłonek przewodu zewnętrznego posuwa się niby ruchomy ruszt w piecu fabrycznym. W prawidłowym przewodzie zewnętrznym znajdujemy zwykle trochę woszczyny. Dotykanie przewodu, np. sondą z nawiniętą watą, wywołuje wzmożenie ukrwienia w przewodzie, co szczególnie łatwo daje się spostrzegać na błonie bębenkowej (rozszerzenie naczyń żylnych). Dotykanie przewodu zewnętrznego wywołuje tez u niektórych ludzi kaszel (poprzez gałązkę uszną nerwu błędnego). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sanatorium uzdrowiskowe solinka’

Stomatolog – prywatnie czy na fundusz?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Fale głosowe mogą dotrzeć do ucha wewnętrznego w czworaki sposób: 1) przez błonę bębenkową i łańcuch kosteczek słuchowych do okienka owalnego; 2) przez błonę bębenkową zostaje pobudzone do ciągania powietrze w uchu środkowym, a fale głosowe przechodzące przez powietrze ucha środkowego uderzają o wewnętrzną ścianę ucha środkowego, a przede wszystkim uderzają o miejsce najbardziej dla tego mechanizmu dostępne, tj. , okienko okrągłe. Fale te pobudzają do drgania okienko okrągłe zupełnie w ten sam sposób, jak fale nadchodzące przez przewód zewnętrzny wprawiają w drganie błonę bębenkową; 3) fale głosowe wprawiają w drganie ściany przewodu zewnętrznego, przechodzą z kolei na dalsze części kości skroniowej i docierają do błędnika; 4) fale głosowe uderzając o czaszkę wprawiają we współdrganie różne jej części (zatoki boczne nosa zdają się tu mieć szczególniejsze znaczenie), a z kolei drgania te dochodzą poprzez kość skalistą do błędnika. Drogę określamy 1) i 2) jako przewodnictwo powietrzne, drogę 3) i 4) jako przewodnictwo kostne. W warunkach prawidłowych droga pierwsza ma u człowieka największe znaczenie. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries