Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Posts Tagged ‘syndrom sztokholmski leczenie’

INSTRUKCJA DO FORMULARZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Nazwa formularza: karta choroby. Cel karty: prowadzenie historii choroby i zbieranie danych statystycznych co do każdego chorego, zarejestrowanego w poradni przeciwgruźliczej. Kiedy, kto i w jaki sposób wypełnia kartę. Kartę zakłada się przy pierwszym zgłoszeniu do poradni korzystającego z pomocy poradni. 1. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘syndrom sztokholmski leczenie’

INSTRUKCJA DO FORMULARZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Nazwa formularza: dziennik pracy poradni przeciwgruźliczej. Cel formularza: celem formularza jest zobrazowanie działalności poradni. Kto, kiedy i w jaki sposób wypełnia formularz. Zasadniczą podstawą do wypełniania formularza Form. są karty choroby. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘syndrom sztokholmski leczenie’

INSTRUKCJA DO FORMULARZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Narząd moczowy składa się z nerek, miedniczek nerkowych, moczowodów, pęcherza moczowego i cewki moczowej.
NERKI Położenie. Nerka jest parzystym narządem pozaotrzewnym, leżącym w okolicy lędźwiowej przy tylnej ścianie jamy brzusznej po obu stronach kręgosłupa. Jej łożysko tworzy od góry przepona, od tyłu mięsień poprzeczny brzucha, czworoboczny lędźwi i lędźwiowo-udowy (m. iliopsoas). Nerkę otacza bezpośrednio torebka włóknista (capsula fibroea ), dająca się łatwo z niej ściągnąć. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘syndrom sztokholmski leczenie’

INSTRUKCJA DO FORMULARZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Stan ogólny zły i stan niewyrównania procesu gruźliczego oznacza się literą C (objawy toksemii gruźliczej, spadek wagi, ciepłota podwyższona i stala niewydolność oddechowa i krążenia). A. Stan wyrównania procesu gruźliczego. B. Stan zachwiana procesu gruźliczego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘syndrom sztokholmski leczenie’

INSTRUKCJA DO FORMULARZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Ruchomość nerki może w stanach chorobowych zwiększać się i wtenczas nerka może przesuwać się między przednią i tylną blaszką powięzi ku dołowi, gdzie obie blaszki najczęściej łączą się z sobą. Większą rolę niż powięź nerkowa odgrywa w utrzymywaniu nerki w j ej łożysku ciśnienie śródbrzuszne. Jak dowodzą badania Wołkowa i Delicyna, nerka po usunięciu tego czynnika opada, tak iż dolny jej koniec dochodzi do grzebienia kości biodrowej a nawet do dołu biodrowego. Nerka lewa sięga od górnego brzegu XII kręgu piersiowego do połowy trzonu drugiego kręgu lędźwiowego, prawa natomiast zaczyna się nieco niżej i ku dołowi sięga do granicy między III i IV kręgiem lędźwiowym. U kobiet obie nerki leżą o pół kręgu niżej niż u mężczyzn. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘syndrom sztokholmski leczenie’

INSTRUKCJA DO FORMULARZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Jeśli na błonie bębenkowej umieścimy kropelkę tuszu, to kropla ta wędruje (w ciągu tygodni) ku obwodowi błony, przechodzi potem na przewód zewnętrzny i zbliża się wreszcie ku jego ujściu.
Nabłonek przewodu zewnętrznego posuwa się niby ruchomy ruszt w piecu fabrycznym. W prawidłowym przewodzie zewnętrznym znajdujemy zwykle trochę woszczyny. Dotykanie przewodu, np. sondą z nawiniętą watą, wywołuje wzmożenie ukrwienia w przewodzie, co szczególnie łatwo daje się spostrzegać na błonie bębenkowej (rozszerzenie naczyń żylnych). Dotykanie przewodu zewnętrznego wywołuje tez u niektórych ludzi kaszel (poprzez gałązkę uszną nerwu błędnego). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘syndrom sztokholmski leczenie’

INSTRUKCJA DO FORMULARZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

CHOROBY USZU Jeśli u zwierzęcia z nieuszkodzoną błoną bębenkową zniszczymy staw kowadełkowo-strzemiączkowy przez usunięcie kawałka kowadełka, to pomiar prądów czynnościowych ślimaka wykaże, że prób pobudliwości tak spreparowanego ucha obniżył się o około 10 db (Wever i Bray ). Ponadto wiemy z praktyki klinicznej, że duże nawet otwory w błonie bębenkowej mogą powodować raczej nieznaczną tylko utratę słuchu. Lorente de N o i Horris w swych doświadczeniach na zwierzętach używali, jako wskaźnika skutecznego pobudzenia akustycznego, odruchowego skurczu mięśnia strzemiączkowego. Z doświadczeń tych wynika, że wycięcie błony bębenkowej ze zdrowego ucha powoduje obniżenie ostrości słuchu zaledwie o 20-30 db. Wynik tych doświadczeń pokrywa się z nielicznymi zresztą obserwacjami u ludzi, u których pomimo utraty błony bębenkowej oraz młoteczka i kowadełka ostrość słuchu obniżyła się zaledwie o 30 db. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘syndrom sztokholmski leczenie’

INSTRUKCJA DO FORMULARZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Losy chorego zależą od tego, czy zgłosi się dość wcześnie, jak również od lekarza, który powinien wziąć natychmiast pod uwagę możliwość nowotworu złośliwego. Wzmożone wydzielanie prolanu A z moczem jest znamienną cechą wszystkich nowotworów złośliwych jądra, a ilość prolanu zależy od rodzaju i wielkości nowotworu. Przeciętna zawartość prolanu A w litrze moczu wynosi w nasieniaku 1000 – 2000, w . potworniaku 25 000, w gruczolako-raku 10 000 – 50000,. a w nabłoniaku kosmówkowym 50000 -100000 jednostek międzynarodowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘syndrom sztokholmski leczenie’

INSTRUKCJA DO FORMULARZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

RAK PRĄCIA w każdym przypadku owrzodzenia prącia należy myśleć o raku. Owrzodzenia gruźlicze cechują wiotkie, niebieskawo zabarwione, podminowane brzegi. Wrzód kilowy ma dno twarde, sadłowate i ostro odgraniczone spadziste brzegi, natomiast w raku prącia brzegi owrzodzenia mają kształt wzniesionego wału, a dno w stanie rozpadu zdradza swoista woń rozpadającego się naskórka. Rak o budowie kalafiorowatej może przypominać kłykciny kończyste typu Buschke- Lowensteina. w przypadkach niepewnego rozpoznania należy wykonać badanie wycinka próbnego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘syndrom sztokholmski leczenie’

INSTRUKCJA DO FORMULARZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

SPODZIECTWO Jest to wada rozwojowa, w której ujście cewki moczowej jest położone nie na szczycie żołędzi, lecz na dolnej jej powierzchni na spodzie prącia lub jeszcze niżej (hypospadiasis glandis, penis, penoscrotalis, perinealis). Leczenie: 1. Lekka postać spodziectwa żołędziowego. Po uruchomieniu i naciągnięciu dalszego odcinka cewki moczowej przeprowadzamy ją na szczyt żołędzi i tam wszywamy. 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries