Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Posts Tagged ‘tarchomed’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Nadbarwliwa niedokrwistość złośliwa (choroba Biermera) wywiera, zdaniem niektórych, korzystny wpływ na gruźlicę płuc, pomimo że osłabia ustrój. w każdym razie ma nie zaostrzać suchot płuc ani nie rozdniuchiwać gruźlicy wygojonej. Takie działanie niedokrwistości złośliwej tłumaczy się rozmaicie, mianowicie małą ilością tlenu w krwi tych chorych, hemolizą, różnicą typu konstytucyjnego, usposabiającego do suchot płuc i do niedokrwistości złośliwej nadbarwliwej. Dotychczas jednak nie dostarczono niezbitych dowodów na to, że suchoty płuc ulegają poprawie lub wyleczeniu, gdy się dołączy choroba Biermera. Z drugiej strony trudno przyjąć odrębną skłonność konstytucyjną do gruźlicy i do niedokrwistości złośliwej, gdyż gruźlicę płuc stwierdza się dość często u chorych na niedokrwistość złośliwą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tarchomed’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Małżowiny mają niewątpliwie znaczenie dla oceny kierunku, skąd dochodzi głos. Możemy się o tym przekonać w prosty sposób. Jeśli w cichym pokoju ustawimy przed sobą budzik i zamkniemy oczy, będziemy doznawać zupełnie jasnego wrażenia, skąd dochodzi głos, a mianowicie że budzik znajduje się przed nami. Jeśli teraz przystawimy do uszu dłonie, ale w odwrotnym ustawieniu niż to zwykle czynimy, gdy chcemy lepiej słyszeć, to jest do przodu od ujścia przewodów zewnętrznych i wklęsłością dłoni do tyłu, to stwierdzimy natychmiast, że głos budzika stał się nieco cichszy, a po chwili zrobimy drugie spostrzeżenie, że właściwie nie orientujemy się skąd głos dochodzi, z przodu czy z tyłu. Podobną utratę zdolności umiejscawiania głosu zauważymy, jeśli do ujść obu przewodów zewnętrznych przytkniemy rurki szklane kilkocentymetrowej długości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tarchomed’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ton własny przewodu zewnętrznego leży zwykle w okolicy czterokreskowanej oktawy. Dlatego tony czyste tej częstości (między 2000 a 3000 cyklów) są słyszane szczególnie hucząco. Wymiar oraz mniej lub bardziej pogięty przebieg przewodu zewnętrznego nie wywierają wyraźnego wpływu na zdolność słyszenia; nawet bardzo znaczne zwężenie światła przewodu (woszczyna) nie upośledza w wybitniejszy sposób zdolności słyszenia. Błona bębenkowa należy pod względem akustycznym do tych małych błon (membran), które dzięki swym fizycznym właściwościom potrafią przyjmować prawie z równomierną wiernością tony o różnych wysokościach, różnej sile i barwie, podobnie jak błony gramofonu lub telefonu. Błony najsilniej współdrgają, gdy działa na niej ton własny lub któryś z jego tonów harmonicznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tarchomed’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

CHOROBY USZU Jeśli u zwierzęcia z nieuszkodzoną błoną bębenkową zniszczymy staw kowadełkowo-strzemiączkowy przez usunięcie kawałka kowadełka, to pomiar prądów czynnościowych ślimaka wykaże, że prób pobudliwości tak spreparowanego ucha obniżył się o około 10 db (Wever i Bray ). Ponadto wiemy z praktyki klinicznej, że duże nawet otwory w błonie bębenkowej mogą powodować raczej nieznaczną tylko utratę słuchu. Lorente de N o i Horris w swych doświadczeniach na zwierzętach używali, jako wskaźnika skutecznego pobudzenia akustycznego, odruchowego skurczu mięśnia strzemiączkowego. Z doświadczeń tych wynika, że wycięcie błony bębenkowej ze zdrowego ucha powoduje obniżenie ostrości słuchu zaledwie o 20-30 db. Wynik tych doświadczeń pokrywa się z nielicznymi zresztą obserwacjami u ludzi, u których pomimo utraty błony bębenkowej oraz młoteczka i kowadełka ostrość słuchu obniżyła się zaledwie o 30 db. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tarchomed’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Gdy brak jest błony bębenkowej oraz jednej z dwu pierwszych kosteczek słuchowych, słyszenie drogą przewodnictwa powietrznego odbywa się przede wszystkim na drodze opisanej uprzednio pod 2), tj. przez okienko okrągłe (Bekesy ). Jak długo mamy do czynienia z prawidłowymi uszami i zwykłym pobudzeniem narządu słuchowego drogą fal rozchodzących się w powietrzu, tak długo przewodnictwo kostne nie zdaje się odgrywać większej roli u człowieka. Pamiętać jednak musimy, że oceniając zdolność słyszenia niepełnowartościowego ucha, możemy zetknąć się z warunkami, w których przewodnictwo kostne może odegrać rolę istotną. Jeśli tego momentu nie docenimy, wnioski nasze co do ostrości słuchu badanego ucha mogą wypaść zupełnie fałszywie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tarchomed’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Późniejsze dodatnie wyniki próby Aschheima – Zondeka świadczą albo o wznowie nowotworu, albo o przerzutach. Przerzuty występują najczęściej w kościach talerzy biodrowych i wzdłuż tętnicy głównej; należy również wykonać zdjęcie kontrolne klatki piersiowej. Rozwojowi nabłoniaka kosmówkowego towarzyszy szybko postępujące zaburzenie stanu ogólnego i wczesne występowanie przerzutów, przede wszystkim w płucach; okresowe, nieznaczne krwioplucia mogą nasuwać przypuszczenie sprawy gruźliczej płuc. 2. LECZENIE Niektórzy chirurdzy są zdania, że równocześnie z usunięciem jądra należy usunąć pozaotrzewnowe węzły chłonne oraz naczynia nasienne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tarchomed’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

RAK PRĄCIA w każdym przypadku owrzodzenia prącia należy myśleć o raku. Owrzodzenia gruźlicze cechują wiotkie, niebieskawo zabarwione, podminowane brzegi. Wrzód kilowy ma dno twarde, sadłowate i ostro odgraniczone spadziste brzegi, natomiast w raku prącia brzegi owrzodzenia mają kształt wzniesionego wału, a dno w stanie rozpadu zdradza swoista woń rozpadającego się naskórka. Rak o budowie kalafiorowatej może przypominać kłykciny kończyste typu Buschke- Lowensteina. w przypadkach niepewnego rozpoznania należy wykonać badanie wycinka próbnego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tarchomed’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

STULEJKA Operacja stulejki wchodzi w grę z reguły tylko u dorosłych oraz u starszych dzieci. U noworodków i dzieci małych wystarcza rozluźnienie zgłębnikiem zlepów między napletkiem a żołędzią. Oddzielenie napletka od żołędzi musi być wykonane dokładnie na całym obszarze aż do rowka zażołędnego. Rodzaj operacji zależy od tego, czy mamy stulejkę z zanikiem czy z przerostem napletka. 1. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tarchomed’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Następnie ściągamy silnie napletek do tyłu i w ten sposób w miejscu cięć powstają rozwarte rany kształtu równoległoboków, które zszywamy pojedynczymi szwami katgutowymi. Opatrunek jest zbędny. Rodziców pouczamy, że mają ściągać dziecku silnie napletek co trzeci dzień. W tej postaci stulejki cel zabiegu polega na równoczesnym usunięciu. nadmiaru napletka i usunięciu zwężenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tarchomed’

GRUŹLICA PŁUC A CHOROBA BIERMERA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries