Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Posts Tagged ‘tarchomed’

Abrodil wydziela sie szybko

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Abrodil wydziela się szybko . Na odcinek piersiowy rdzenia przypada nieco więcej niż połowa guzów rdzenia. W 2/3 przypadków guz jest położony wewnątrzoponowo, lecz zewnątrzrdzeniowo, z czego połowa po stronie grzbietowej lub grzbietowo bocznej, a więc w miejscu łatwo dostępnym. Najczęściej spotyka się nerwiako-włókniaki (neurofibroma) wychodzące z korzonków rdzeniowych albo oponiaki (meningioma), również usadowione często w okolicy korzonków, ale wychodzące nie z korzonków, a z opon. Wczesna operacja daje dobre wyniki, ponieważ guzy te są dobre odgraniczone i można je zazwyczaj z łatwością oddzielić od otoczenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tarchomed’

Abrodil wydziela sie szybko

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Odzwężenia organicznego da się kurcz odźwiernika nieraz odróżnić rentgenologicznie za pomocą atropiny lub papaweryny, albo obu tych środków razem. W tym celu podaje się badanemu przez usta na godzinę przed badaniem radiologicznym 0,04-0,08 chlorku papaweryny (papaverinum muriaticumi). Niewykrycie przy takim postępowaniu pozostałości barowej w żołądku po 6 godzinach od podania papki barowej przemawia za kurczem odźwiernika, papaweryna bowiem poraża zakończenia nerwu błędnego i przez to znosi kurcz mięśni gładkich. Niektórzy polecają dodatkowo wstrzyknąć badanemu podskórnie z wieczora oraz przed samym badaniem 0,001-0; 002 siarczanu atropiny (atropinum sulfuricumi), opierając się na tym, że atropina także usuwa kurcz odźwiernika. Atropina jednak czasami, zwłaszcza w przypadkach wrzodów modzelowatych, nie tylko nie zmniejsza kurczu odźwiernika, ale nawet go potęguje. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tarchomed’

Abrodil wydziela sie szybko

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

W innych przypadkach są to znaczone uchyłki, słabo tylko połączone z cieniem żołądka. Nisze Haudeka spostrzega się najczęściej, gdy wrzód wytworzy zagłębienie o zgrubiałych ścianach, więc w przypadkach wrzodów modzelowaty ch, zdarzają się one jednak także w przypadkach wrzodów powierzchownych, jeżeli silny kurcz dookoła wrzodu wytłacza go na zewnątrz. Przyczyną naddatku cieniowego mogą być także zrosty wyciągające ścianę żołądka na ograniczonej przestrzeni. Nisze znajdują się najczęściej na krzywiznie mniejszej, rzadziej na tylnej ścianie żołądka i w samym odźwierniku, natomiast na przedniej ścianie i na krzywiznie większej spostrzega się je bardzo rzadko. Nie zawsze łatwo je wykryć, zwłaszcza jeżeli bada się żołądek bez uprzedniego podania zawiesiny barowej, która wypełnia je łatwiej niż papka. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tarchomed’

Abrodil wydziela sie szybko

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Ponieważ wrzód sadowi się najczęściej w części odźwiernikowej, przeto zrosty dotyczą przede wszystkim odźwiernika. Odźwiernik nieraz jest zbliżony do części wpustowej wskutek skrócenia krzywizny mniejszej lub przesunięty znacznie na prawo do kręgosłupa i ku górze i umocowany na nowym miejscu. Prawidłowy łukowaty kształt zakończenia odźwiernika może się zmienić na linię skośną, prostą lub rozmaicie wykrzywioną. Znaczniejsze przesunięcie odźwiernika w prawo od kresy białej spostrzega się także w innych chorobach, zwłaszcza w przerostowym rozszerzeniu żołądka oraz we wrzodach dwunastnicy, może być wywołane także guzem pozażołądkowym, puchliną brzuszną itp. Jest ono prawidłowe dla żołądka o kształcie rogu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tarchomed’

Abrodil wydziela sie szybko

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Niedostateczna uwaga lub nieznajomość rzeczy może być przyczyną mylnego rozpoznawania choroby wrzodowej żołądka zamiast przepukliny nadbrzusznej, usadowionej najczęściej w kresie białej (hernia lineae albae epigastrica). Przepukliny te w postaci małych guzków tworzy zwykle sieć mniejsza lub większa. Przepukliny usadowione w pobliżu odźwiernika wywołują zazwyczaj bóle w 1-3 godziny po jedzeniu, gdy odźwiernik silnie się kurczy i targa sieć. Bóle odczuwa chory nie tylko w okresie trawienia żołądkowego, ale nieraz także gdy napina tłocznię brzuszną, np. podczas silnego kaszlu, podnoszenia ciężaru itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tarchomed’

Abrodil wydziela sie szybko

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Za tym przemawiają także badania wziernikowaniem żołądka. Niemniej rokowanie co do możliwości wyleczenia jest w chorobie wrzodowej żołądka zawsze niepewne, klinika bowiem nie ma niezawodnych oznak, które by dowodziły wyleczenia tej choroby, a nawet chociażby tylko wygojenia wrzodu. Ustąpienie dolegliwości żołądkowych, krwawienia utajonego, punktów bolesnych oraz objawów radiologicznych i gastroskopowych jeszcze nie świadczy o zupełnym wygojeniu się wrzodu, a tym bardziej o zupełnym wyleczeniu choroby. Dowodzą tego przebieg wrzodów modzelowatych, przypadki dalszego trwania niszy wrzodowej po leczeniu, pomimo ustąpienia dolegliwości, nawroty jawnych lub utajonych krwawień oraz badanie zwłok. Bardzo często choroba trwa przez całe życie z okresami poprawy i pogorszenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tarchomed’

Abrodil wydziela sie szybko

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Leczenie spoczynkowe. Najważniejszą metodą leczniczą w chorobie wrzodowej żołądka jest metoda oszczędzająca. Najpotężniejszym czynnikiem tej metody, którego trzeba przestrzegać w okresie zaostrzenia nawet w lekkich przypadkach choroby, jest bezspornie leżenie w łóż ku (klinotherapia). Znaczenie tego zasadniczego postępowania dowodzi bardzo dobitnie skuteczność niektórych metod, stosowanych w leczeniu choroby wrzodowej, pomimo mylnych przesłanek dietetycznych. Dotyczy to przede wszystkim metody Leubego, która przez długi czas cieszyła się ogromnym uznaniem i rozpowszechnieniem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tarchomed’

Abrodil wydziela sie szybko

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Leczenie długotrwałym snem. Uwzględniając dużą rolę zaburzeń kory mózgowej w patogenezie choroby wrzodowej żołądka Andrejew stosuje w tej chorobie od r. 1943 leczenie długotrwałym snem, który dając wypoczynek korze wywiera według Pawłowa działanie hamujące na ośrodki wegetatywne podwzgórza. Długotrwały sen usuwa osłabienie lub i nawet wyczerpanie kory, przez to może zwalczyć rozkojarzenie czynnościowe wewnątrzmózgowe (korowo-podkorowe) i może przywrócić normalną współpracę kory i ośrodków podkorowych. Jako środek nasenny korowy poleca Andrejew wodnik chloralu (chloralhydmt) w dawce 1,5 w lewatywie co dzień, a jako środek nasenny podkorowy – przetwory barbiturowe doustnie np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tarchomed’

Abrodil wydziela sie szybko

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Toteż jaja, śmietanka i mleko będące podstawą innych diet poleconych w leczeniu wrzodu żołądka i dwunastnicy. W początkowym okresie diety Jareckiego otrzymuje chory przez 10 dni tylko surowe, niezbite białka jaj kurzych oraz masło deserowe (bez soli). Białka jaj spożywa chory na czczo, a masło dopiero po upływie 8 godzin. Jest to zatem dieta białkowo-tłuszczowa. Na pierwszy dzień podaje się białko jednego jaja i łyżkę stołową masła, a następnie dodaj e się z każdym dniem białko jednego jaja i łyżkę stołową masła, tak iż na dziesiąty dzień chory otrzymuje rano na czczo surowe białko 10 jaj, a po upływie 8 godzin 10 łyżek stołowych masła, w kilku porcjach w półgodzinnych odstępach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tarchomed’

Abrodil wydziela sie szybko

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Dieta usuwa także zaburzenia ruchowe, sprzyjając przez to gojeniu się wrzodu. Doświadczenia Franciszka Krajewskiego na psach z małym żołądkiem Heidenhain-Pawłowa stwierdziły zmniejszenie ilości soku żołądkowego i jego kwaśności w okresie diety białkowo-tłuszczowej. Potwierdzając zalety diety Jarockiego w leczeniu wrzodu przekonaliśmy się, że ma ona także strony ujemne, stojące w związku z wywołanym przez nią przekwaszeniem ustroju. Chorzy są w stanie znieść 10-dniowy okres diety białkowo-tłuszczowej stosunkowo rzadko, gdyż większe ilości masła wywołują wstręt a nawet wymioty. Co gorsza polecane przez Jaroclciego duże ilości masła nie wchłaniają się całkowicie w przewodzie pokarmowym, wskutek czego chorzy tracą na wadze do kilku kilogramów. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »