Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Posts Tagged ‘trzmiel gajowy’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Przez wlewanie wody do przewodu zewnętrznego wywołuje się prawie stale u ludzi zdrowych odruch zamknięcia powiek (Kisch). Odruch ten przychodzi do skutku za pomocą nerwu . Brak tego odruchu może wskazywać na zaburzenia VI ośrodkowym układzie nerwowym. Odruchu tego nie należy mylić z powiekowym odruchem akustycznym, tzn. odruchem uszno-powiekowym Preyera. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘trzmiel gajowy’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Ton własny przewodu zewnętrznego leży zwykle w okolicy czterokreskowanej oktawy. Dlatego tony czyste tej częstości (między 2000 a 3000 cyklów) są słyszane szczególnie hucząco. Wymiar oraz mniej lub bardziej pogięty przebieg przewodu zewnętrznego nie wywierają wyraźnego wpływu na zdolność słyszenia; nawet bardzo znaczne zwężenie światła przewodu (woszczyna) nie upośledza w wybitniejszy sposób zdolności słyszenia. Błona bębenkowa należy pod względem akustycznym do tych małych błon (membran), które dzięki swym fizycznym właściwościom potrafią przyjmować prawie z równomierną wiernością tony o różnych wysokościach, różnej sile i barwie, podobnie jak błony gramofonu lub telefonu. Błony najsilniej współdrgają, gdy działa na niej ton własny lub któryś z jego tonów harmonicznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘trzmiel gajowy’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Węzły należy usunąć i w tych przypadkach, gdy nie uległy powiększeniu lub nie wykazują cech przerzutów nowotworowych. Od środka więzadła pachwinowego prowadzimy cięcie podłużne w dół na udo, odsłaniamy i wyosabniamy dokładnie naczynia udowe oraz usuwamy węzły chłonne. W przypadku wrzodu prącia o rozpadzie posokowatym nie zszywamy rany całkowicie, a prącie odejmujemy po tygodniu, podając w międzyczasie solfonamidy i penicylinę. W raku żołędzi odejmujemy część zwisającą prącia, pozostawiając kikut długości 2 – 3 dm. Po zaciśnięciu podstawy prącia cienkim wężykiem gumowym i po napięciu skóry w kierunkach przeciwległych przecinamy okrężnie trzon członka jednopłaszczyznowo aż do cewki moczowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘trzmiel gajowy’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Za tym przemawiają także badania wziernikowaniem żołądka. Niemniej rokowanie co do możliwości wyleczenia jest w chorobie wrzodowej żołądka zawsze niepewne, klinika bowiem nie ma niezawodnych oznak, które by dowodziły wyleczenia tej choroby, a nawet chociażby tylko wygojenia wrzodu. Ustąpienie dolegliwości żołądkowych, krwawienia utajonego, punktów bolesnych oraz objawów radiologicznych i gastroskopowych jeszcze nie świadczy o zupełnym wygojeniu się wrzodu, a tym bardziej o zupełnym wyleczeniu choroby. Dowodzą tego przebieg wrzodów modzelowatych, przypadki dalszego trwania niszy wrzodowej po leczeniu, pomimo ustąpienia dolegliwości, nawroty jawnych lub utajonych krwawień oraz badanie zwłok. Bardzo często choroba trwa przez całe życie z okresami poprawy i pogorszenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘trzmiel gajowy’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Objawy te są przemijające. Metodę swą Andrejew zastosował u 240 chorych na chorobę wrzodową żołądka. Uzyskane wyniki były lepsze niż po innych metodach: doraźna poprawa nastąpiła w mniej więcej 90% leczonych przypadków (po innych metodach leczenia – w 50-60%), trwałe zaś cofnięcie się objawów chorobowych przy obserwacji do 4 lat w 83% (po innych metodach leczenia podaje się taki wynik w 28-40%). Dobre wyniki po leczeriiu snem uzyskał także Czernorucki kojarząc codzienny sen 18-20 godzinny przez 14 dni z leczeniem przetworami barbiturowymi, głównie luminalem w dawce 0,4-0,6, oraz przetworami bromu, gorącymi okładami lub kąpielami i słabym monotonnym bodźcem (dźwięk metronomu lub migotanie niebeskiego światła). Spośród 60 leczonych snem chorych całkowite ustąpienie objawów choroby uzyskano w 95% (u 57 chorych). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘trzmiel gajowy’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Niemniej ważną rolę odgrywa jakość pokarmów. W licznych przepisach dietetycznych oparto ją na doświadczeniu: wychodząc z pojęcia pokarmów łatwo strawnych polecano te lub inne pokarmy i uzyskując dobry wynik leczniczy przypisywano go trafnemu doborowi pokarmów. Zwrot w pojęciach o dopuszczalności różnych pokarmów w lecznictwie dietetycznym wrzodu żołądka nastąpił dopiero po zdobyciu wiadomości o ich działaniu na żołądek, opartych na ścisłych badaniach naukowych. Okazało się przy tym, że skuteczność niektórych diet polega wcale nie na trafnym doborze pokarmów, lecz raczej na leczeniu spoczynkowym, połączonym z ciepłymi okładami na brzuchu. I tak np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘trzmiel gajowy’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Toteż jaja, śmietanka i mleko będące podstawą innych diet poleconych w leczeniu wrzodu żołądka i dwunastnicy. W początkowym okresie diety Jareckiego otrzymuje chory przez 10 dni tylko surowe, niezbite białka jaj kurzych oraz masło deserowe (bez soli). Białka jaj spożywa chory na czczo, a masło dopiero po upływie 8 godzin. Jest to zatem dieta białkowo-tłuszczowa. Na pierwszy dzień podaje się białko jednego jaja i łyżkę stołową masła, a następnie dodaj e się z każdym dniem białko jednego jaja i łyżkę stołową masła, tak iż na dziesiąty dzień chory otrzymuje rano na czczo surowe białko 10 jaj, a po upływie 8 godzin 10 łyżek stołowych masła, w kilku porcjach w półgodzinnych odstępach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘trzmiel gajowy’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Dieta usuwa także zaburzenia ruchowe, sprzyjając przez to gojeniu się wrzodu. Doświadczenia Franciszka Krajewskiego na psach z małym żołądkiem Heidenhain-Pawłowa stwierdziły zmniejszenie ilości soku żołądkowego i jego kwaśności w okresie diety białkowo-tłuszczowej. Potwierdzając zalety diety Jarockiego w leczeniu wrzodu przekonaliśmy się, że ma ona także strony ujemne, stojące w związku z wywołanym przez nią przekwaszeniem ustroju. Chorzy są w stanie znieść 10-dniowy okres diety białkowo-tłuszczowej stosunkowo rzadko, gdyż większe ilości masła wywołują wstręt a nawet wymioty. Co gorsza polecane przez Jaroclciego duże ilości masła nie wchłaniają się całkowicie w przewodzie pokarmowym, wskutek czego chorzy tracą na wadze do kilku kilogramów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘trzmiel gajowy’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wśród wielu czynników środowiskowych, które wpływają na ryzyko zachorowania na astmę, najczęstszymi wyzwalaczami zaostrzeń astmy u dzieci są 14 zakażeń dróg oddechowych wirusami15,16 i bakteriami17. Około 80% zaostrzeń astmy przypisuje się wirusowym zakażeniom dróg oddechowych, przy czym ludzki rinowirus (HRV) odpowiada za prawie dwie trzecie tych przypadków 16. Ponadto niemowlęta, u których występują zakażenia HRV ze świszczącym oddechem, mają znacznie zwiększone ryzyko wystąpienia astmy.18- Jednak ekspozycja na HRV nie prowadzi do występowania świszczącego oddechu u wszystkich dzieci, ani też świszczącego oddechu nie powoduje astmy we wszystkich przypadkach, co sugeruje, że genotyp gospodarza również odgrywa rolę. Staraliśmy się wyjaśnić wpływ genotypu w locus astmy 17q21 i chorób wirusowych układu oddechowego we wczesnym dzieciństwie na ryzyko wystąpienia astmy u dzieci. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘trzmiel gajowy’

odruch zamkniecia powiek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zarówno zmiany genetyczne w locus 17q21, jak i wywołane wirusami choroby świszczącego oddechu są związane z rozwojem astmy. Naszym celem było określenie wpływu tych dwóch czynników na ryzyko wystąpienia astmy w Childhood Origins of Asthma (COAST) oraz w kopenhaskich badaniach prospektywnych dotyczących astmy w dzieciństwie (COPSAC). Metody
Przetestowaliśmy genotypy w locus 17q21 pod kątem asocjacji z astmą oraz z ludzkim rinowirusem (HRV) i chorobą świszczącego oddechu RSV (RSV) i przetestowaliśmy pod kątem interakcji między genotypami 17q21 a chorobami świszczącymi HRV i RSV w odniesieniu do ryzyka astmy. Na koniec zbadaliśmy genotypową ekspresję genów 17q21 w niestymulowanych i stymulowanych HRV komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC). Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries