Dentysta Kraków
Stomatologia i dentystyka w Krakowie

Utrzymanie certyfikacji 2.0 – Silny start, ciągła ewolucja ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Program nie miał zastąpić CME; raczej dodała ocenę praktyki, która mogłaby kierować zarówno wyborem praktycznego CME, jak i poprawy praktyki. W miarę dojrzewania programów MOC, wielu partnerów w systemie opieki zdrowotnej zaczęło opracowywać działania edukacyjne, oceniające i mierzące wyniki, aby wspierać lekarzy w osiąganiu MOC i wykorzystywaniu procesu MOC do wspierania działań na rzecz poprawy jakości. Przykłady obejmują działania CME opracowane przez specjalistyczne stowarzyszenia, do których lekarze mogą otrzymać moduły MOC i poprawy wydajności przy użyciu uznanych mierników wydajności lub opartych na dowodach wytycznych praktycznych w celu spełnienia wymagań dotyczących mierzenia wydajności w praktyce. Niektóre rady opracowują listy lektur artykułów na temat najnowszych osiągnięć w ich specjalności, aby ułatwić uczenie się przez całe życie i samoocenę. Natomiast program zatwierdzania portfela wielospecjalistycznych ABMS przyznaje kredyty MOC dla instytucjonalnych, opartych na wielospecjalnościach projektów poprawy jakości. Program ten uwzględnia obawy lekarzy dotyczące znaczenia MOC w praktyce i pracy, którą zwiększa obciążenie, ponieważ zapewnia zaliczenie działań, które są częścią codziennej praktyki lekarzy.
Istnieje coraz więcej dowodów na to, że MOC może poprawić wyniki lekarzy i wyniki pacjentów. Na przykład, prospektywne badanie walidacyjne, przeprowadzone w klinice Mayo, dotyczące zakresu krytycznej refleksji lekarzy na temat ich działań na rzecz poprawy jakości MOC, wykazało pozytywny związek między ich punktami refleksyjnymi a wpływem projektu poprawy jakości, w tym jego wpływem. wpływ na zaangażowanie lekarzy i doskonalenie praktyki.2 Analiza wyników prawie 8000 modułów praktycznej realizacji opieki diabetologicznej wypełnianych przez lekarzy rodzinnych ujawniła poprawę poziomu hemoglobiny glikowanej i kontrolę ciśnienia krwi oraz zwiększenie regularności badań stóp i oczu chorych na cukrzycę.3 Zarówno opieka nad astmą, jak i rekrutacja praktyk pediatrycznych do badań opartych na praktyce zostały ulepszone dzięki projektom poprawy wydajności MOC dla pediatrów .4,5
Podobnie jak w przypadku każdego nowego i rozwijającego się programu, okresowa ponowna ocena jest konieczna, aby program MOC zaspokajał potrzeby pacjentów, lekarzy i większej społeczności. Podczas dwuletniej oceny programu stało się jasne, że zarówno społeczeństwo, jak i profesja cenią sobie rygorystyczny program oceny i samoregulacji oraz że wielu lekarzy dostrzega wartość w koncepcji i filozofii MOC. Jednakże wyrażono ważne obawy, a nawet gniew na temat elementów programu, w tym zakresu i zakresu okresowego bezpiecznego badania lekarzy, których praktyki zawężały się w czasie, doświadczenia w testowaniu w bezpiecznych komputerowych obiektach testowych, finansowych i emocjonalnych kosztach przygotowanie do egzaminu i przystąpienie do egzaminu oraz wyzwania związane ze znalezieniem działań poprawiających wyniki, które są istotne dla praktyki lekarzy i łatwo zintegrowane z ich klinicznym środowiskiem. Wyniki tego przeglądu wskazały, że standardy MOC można jeszcze bardziej udoskonalić, aby odzwierciedlały zmieniające się środowisko edukacyjne i praktyczne oraz zaspokajały potrzeby lekarzy, których ma wspierać.
Niedawno zatwierdzone standardy ABMS 2015 dla MOC są wynikiem tego procesu udoskonalania
[hasła pokrewne: playernotes, sanatorium uzdrowiskowe solinka, syndrom sztokholmski leczenie ]

Tags: , ,

No Responses to “Utrzymanie certyfikacji 2.0 – Silny start, ciągła ewolucja ad”

 1. Cabbie Says:

  Trzeba tylko pamiętać, że w aptekach są suplementy

 2. Anastazja Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Endermologia Wrocław[...]

 3. Ada Says:

  Błagam, dokształćcie się trochę.

 4. Jadwiga Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: okulista wrocław[...]

 5. Artur Says:

  Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas

Powiązane tematy z artykułem: playernotes sanatorium uzdrowiskowe solinka syndrom sztokholmski leczenie